Fiskalizacija - Izdavanje računa
Broj klase:410–01/18–01/1002
Urudžbeni broj:513–07–21–01–18–2
Zagreb, 25.04.2018
Obavijest o obvezi izdavanja računa
​Zaprimili smo upit elektroničkim putem kojim se traži tumačenje odredbi Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, br. 133/12 i 115/16, dalje u tekstu: Zakon) glede obavijesti o obvezi izdavanja računa, te obvezi kupca da preuzme i zadrži izdani račun.
 
U nastavku dostavljamo sljedeće mišljenje.
 
Svi obveznici fiskalizacije, koji pružene usluge ili prodanu robu naplaćuju u sredstvima koja se prema Zakonu smatraju gotovinom, moraju za potrebe provedbe postupka fiskalizacije i izdavanja fiskaliziranih računa imati istaknutu obavijest o obvezi izdavanja računa, te obvezi kupca da preuzme i zadrži izdani račun (dalje u tekstu: obavijest).
 
Svaki obveznik fiskalizacije dužan je u poslovnom prostoru (zatvorenom) na svakom elektroničkom naplatnom uređaju ili drugom vidnom mjestu istaknuti obavijest sukladno članku 38. Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, br. 146/12 i 46/17, dalje u tekstu: Pravilnik). Također oblik i sadržaj obavijesti sastavni je dio Pravilnika.
 
U svezi dijela upita o mogućnosti osobne izrade obavijesti ili se ista mora nabaviti u Narodnim novinama, u nastavku dajemo slijedeće pojašnjenje. Zakonom je predviđena obveza isticanja obavijesti, a Pravilnik je propisao oblik i sadržaj obavijesti, prema tome nije zapriječena osobna izrada obavijesti, uz uvjet da se pri izradi obavijesti pridržava oblika i sadržaja iz Pravilnika.
 
Napominjemo da osim točke c) iz upita ostale točke nisu u nadležnosti Porezne uprave.
 
Povratak na prethodnu stranicu