Fiskalizacija - Obveznici fiskalizacije
Broj klase:410–01/18–01/610
Urudžbeni broj:513–07–21–01–18–2
Zagreb, 19.04.2018
Turističke djelatnosti u sustavu fiskalizacije, plaćanje u devizama
​Zaprimili smo vaš upit elektroničkim putem kojim tražite tumačenje odredbi Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, br. 133/12 i 115/16) glede plaćanja usluga u ugostiteljstvu u stranim sredstvima koja se smatraju gotovinom (dalje u tekstu: strana valuta), te obveze izdavanja računa po tom osnovu.
 
U nastavku dostavljamo sljedeće mišljenje.
 
Svi obveznici fiskalizacije, koji prema posebnim propisima imaju pravo naplaćivati pružene usluge ili prodanu robu u stranoj valuti, moraju za provedbe postupka fiskalizacije i izdavanja fiskaliziranih računa preračunati iznos u stranoj valuti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate te ga iskazati na računu u kunskoj protuvrijednosti.
 
Sukladno tehničkoj specifikaciji prilikom izdavanja fiskaliziranog računa predviđena je dostava poruke koja sadrži podatak o kunskom iznosu na računu. Ostali podaci na računu moraju biti sukladni posebnim propisima.
 
Povratak na prethodnu stranicu