Porez na dohodak - Primici na koje se ne plaća porez
Broj klase:410-01/18-01/482
Urudžbeni broj:513-07-21-01/18-2
Zagreb, 07.03.2018
Pravilnik o porezu na dohodak, članak 5., stavak 14.
​Dopisom od 19. veljače 2018. postavljate upit u kojem navodite da, kao nadležno tijelo, obavljate administrativnu ulogu u provedbi Twinning instrumenata te da ste sukladno tome obvezni isplaćivati propisane naknade vanjskim suradnicima koji sudjeluju kao stručnjaci (eksperti) u provođenju projekata u drugim državama.
Nadalje, navodite odredbu članka 5. stavka 14. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 10/17 i 128/17) kojom je propisano:
 
„Porez na dohodak ne plaća se na naknade za pokriće izdataka prijevoznih troškova, prehrane, smještaja i drugih prihvatljivih troškova propisanih pravilima i propisima tijela Europske unije, koje se isplaćuju dugoročnim i kratkoročnim stručnjacima u skladu s međunarodnim ugovorom za vrijeme rada na projektu financiranom od strane Europske unije za provedbu programa tehničke pomoći Europske unije i to najviše u visini propisanoj pravilima i propisima tijela Europske unije prema kojima se projekti provode pod uvjetom da su osigurane vjerodostojne isprave (ugovor, izvješće, obračun i dr.) sukladno navedenim pravilima i propisima te pod uvjetom da se isplaćene naknade ne smatraju izvorom dohotka iz članka 5. Zakona.“
 
Na kraju postavljate sljedeća pitanja:
 
1. Obuhvaćaju li programi tehničke pomoći Europske unije, navedeni u citiranom članku, twinning  projekte, odnosno plaća li se porez na dohodak na dnevne paušalne naknade (flat daily allowance) i per diem (daily subsistence) koji se obračunavaju kao naknade za kratkoročne stručnjake sukladno Priručniku za twinning 2017 na temelju sklopljenog međunarodnog twinning ugovora?
 
2. Odnosi li se citirani članak na naknadu za rad (fee) i per diem koji se obračunavaju kao naknade za kratkoročne stručnjake sukladno Priručniku za twinning 2012 temeljem sklopljenog međunarodnog twinning ugovora?
 
3. Obuhvaćaju li programi tehničke pomoći Europske unije i TAIEX projekte, odnosno plaća li se porez na dohodak na naknade koje se obračunavaju TAIEX stručnjacima? 
 
Nastavno dajemo odgovor na postavljena pitanja:
 
1. Programi tehničke pomoći Europske unije obuhvaćaju twinning projekte. Dnevne paušalne naknade, per diem i slične naknade propisane propisima tijela Europske unije obuhvaćene su izuzetkom od plaćanja poreza, sukladno članku 5. stavku 14. Pravilnika o porezu na dohodak, ukoliko se iste odnose na naknade za pokriće izdataka prijevoznih troškova, prehrane, smještaja i drugih prihvatljivih troškova propisanih pravilima i propisima tijela Europske unije, i to najviše u visini propisanoj pravilima i propisima tijela Europske unije prema kojima se projekti provode pod uvjetom da su osigurane vjerodostojne isprave.
 
2. Na naknadu za rad (fee) ne odnosi se navedeno izuzeće od plaćanja poreza na dohodak propisano  člankom 5. stavkom 14. Pravilnika o porezu na dohodak kada se odnosna naknada ne odnosi na pokriće izdataka prijevoznih troškova, prehrane, smještaja i drugih prihvatljivih troškova propisanih pravilima i propisima tijela Europske unije.
 
3. Programi tehničke pomoći Europske unije obuhvaćaju i TAIEX projekte te se naknade TAIEX stručnjacima ne oporezuju ukoliko se iste odnose na naknade za pokriće izdataka prijevoznih troškova, prehrane, smještaja i drugih prihvatljivih troškova propisanih pravilima i propisima tijela Europske unije, i to najviše u visini propisanoj pravilima i propisima tijela Europske unije prema kojima se projekti provode pod uvjetom da su osigurane vjerodostojne isprave.
 
 
Povratak na prethodnu stranicu