Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/17-02/269
Urudžbeni broj:513-07-21-01/17-02
Zagreb, 13.11.2017
Iznajmljivanje prostora u kampovima
​Postavili ste nam upit o primjeni stope PDV-a na uslugu iznajmljivanja prostora u kampovima u sljedećim slučajevima:
1. Davanje u zakup parcele u kampu, gdje je utvrđena različita cijena za period kada je kamp zatvoren i otvoren.
2. Davanje u zakup mobilnih kućica koje se nalaze u kampu u fiksnom godišnjem iznosu.
3. Davanje u zakup vlastitih mobilnih kućica koje se nalaze u kampu agenciji prema stvarnom boravku gostiju, gdje gost kupuje voucher od agencije, a porezni obveznik koji je dao mobilnu kućicu u zakup, gosta prima, upućuje, obavlja usluge čišćenja i održavanja smještajnih jedinica te mu agencija zaračunava proviziju. U vezi navedenog te budući da porezni obveznik koji je dao mobilnu kućicu u zakup plaća boravišnu pristojbu za goste postavili ste pitanje je li obvezan primijeniti poseban postupak oporezivanja putničkih agencija jer njegova usluga smještaja obuhvaća zakup parcele u kampu i zakup vlastite mobilne kućice.
 
Na postavljenu upit odgovaramo u nastavku.
 
Prema odredbama članka 38. stavka 3. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13 do 115/16, u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 47. stavka 2. točke a) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13 do 41/17, u daljnjem tekstu: Pravilnik) PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi 13% na usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene, uključujući smještaj za vrijeme odmora, iznajmljivanje prostora u kampovima za odmor ili u mjestima određenima za kampiranje te smještaj u plovnim objektima nautičkog turizma. Objektima slične namjene smatraju se sve vrste komercijalnih ugostiteljskih objekata.
 
Komercijalnim ugostiteljskim objektima smatraju se: hoteli, apart-hoteli, turistička naselja, turistički apartmani, pansioni, guest – house, kampovi, kamp naselja, kampirališta, kuće za odmor, sobe za iznajmljivanje, apartmani i studio – apartmani, prenoćišta, odmarališta, hosteli, planinarski domovi, lovački domovi, objekti za robinzonski smještaj i plovni objekti nautičkog turizma – brodovi ili brodice koji su prilagođeni i opremljeni za višednevni boravak posade i turista na krstarenjima i kružnim putovanjima.
 
1. Slijedom navedenog, snižena stopa PDV-a 13% primjenjuje se na usluge davanja u najam/zakup prostora u kampovima za odmor ili u mjestima određenima za kampiranje, neovisno o tome na koje razdoblje se usluga odnosi.
 
2. Iz navedenih odredbi Zakona i Pravilnika proizlazi da se snižena stopa PDV-a 13% primjenjuje na usluge iznajmljivanje prostora u kampovima, ali ne i na usluge davanja u najam/zakup mobilnih kućica, stoga je usluga davanja u zakup mobilnih kućica koje se nalaze u kampu oporeziva PDV-om po stopi 25%.
Međutim, usluga smještaja u kampu koji se u smislu Pravilnika smatra komercijalnim ugostiteljskim objektom, oporeziva je PDV-om po stopi 13%.
 
3. Obzirom da iz navoda u upitu nije jasno radi li se o usluzi davanja u zakup mobilnih kućica ili usluzi smještaja u kampu, ne možemo se sa sigurnošću očitovati, međutim napominjemo da se na usluge davanja mobilnih kućica u zakup ne primjenjuje posebni postupak oporezivanja putničkih agencija iz članka 91. Zakona.
 
Povratak na prethodnu stranicu