Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/17-01/09
Urudžbeni broj:513-07-21-01/17-2
Zagreb, 30.08.2017
Oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se upitom u vezi oslobođenja od plaćanja PDV-a pri uvozu. U upitu se navodi da porezni obveznik sa sjedištem u trećoj zemlji (aviokompanija) šalje gratis pošiljku (laptope) u Zagreb u svoje predstavništvo. Prema navodima u upitu laptopi služe isključivo za potrebe aviokompanije koja ima ugovoren međunarodni let, a na fakturama za uvoz imaju istaknutu vrijednost koja služi samo za potrebe carine jer laptopi kao takvi neće biti kupljeni od strane predstavništva nego ih porezni obveznik iz treće zemlje daje na korištenje svom predstavništvu. Nadalje, u upitu se navodi da će laptopi biti u uredima na zračnoj luci na dva mjesta (u putničkoj zgradi i u cargo zgradi) i na adresi predstavništva te da će jedan od korisnika laptopa biti i tuzemni porezni obveznik „A“ koji je zadužen za cargo promet na međunarodnoj liniji.
 
U vezi navedenog očitujemo se u nastavku.
 
Predmet oporezivanja PDV-om je sukladno članku 4. stavku 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 73/13 do 115/16, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar Europske unije te uvoz dobara.
 
Prema odredbama članka 11. Zakona o PDV-u uvozom dobara smatra se svaki unos dobara u Europsku uniju koja nisu u slobodnom prometu na području Europske unije, u skladu s carinskim propisima.
 
Plaćanja PDV-a oslobođen je prema članku 44. stavku 1. točki 1. Zakona o PDV-u konačni uvoz dobara čija bi isporuka koju obavi porezni obveznik u svim slučajevima bila oslobođena plaćanja PDV-a na području Republike Hrvatske. 
 
Prema odredbama članka 47. stavka 1. točke e) Zakona o PDV-u i članka 116. stavka 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 79/13 do 41/17, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u), plaćanja PDV-a oslobođene su isporuke, iznajmljivanje, unajmljivanje, popravci, preinake i održavanje zrakoplova kojima se koriste zrakoplovne tvrtke koje prometuju uz naknadu pretežno na međunarodnim linijama. Oslobođenje od PDV-a se odnosi i na isporuke, popravke, iznajmljivanje i održavanje opreme koja se u tim zrakoplovima koristi ili je u njih ugrađena. Smatra se da zrakoplovne tvrtke obavljaju prijevoz dobara i putnika pretežno na međunarodnim linijama ako se više od 50% njihovog ukupnog godišnjeg obavljenog prijevoza odnosi na usluge međunarodnog prijevoza ili, ako su one priznate kao takve prema međunarodnim sporazumima o zračnom prometu.
 
Odredbama članka 47. stavka 1. točke f) Zakona o PDV-u i članka 116. stavka 5. Pravilnika o PDV-u propisano je da su isporuke goriva i dobara za opskrbu zrakoplova koje prometuju pretežno na međunarodnim linijama te usluge koje služe neposredno za potrebe tih zrakoplova oslobođene plaćanja PDV-a.
 
Slijedom navedenog, porezno oslobođenje iz članka 47. Zakona o PDV-u u slučaju zrakoplova primjenjuje se kod isporuka namijenjenih zrakoplovima kojima se koriste zrakoplovne tvrtke koje prometuju uz naknadu pretežno na međunarodnim linijama. Prema tome, obzirom da su kako se navodi u upitu u predmetnom slučaju laptopi namijenjeni predstavništvu aviokompanije odnosno uredskom korištenju na iste se prilikom isporuke ne bi moglo primijeniti oslobođenje iz članka 47. Zakona o PDV-u te se u skladu s tim na konačni uvoz laptopa ne može primijeniti oslobođenje propisano člankom 44. stavkom 1. točkom 1. Zakona o PDV-u.
 
Naime, svaka osoba koja se smatra uvoznikom obvezna je platiti PDV sukladno članku 75. stavku 1. točki 2. Zakona o PDV-u, osim u slučajevima kada je primjenjivo oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu iz članka 44. Zakona o PDV-u.
 
Povratak na prethodnu stranicu