Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-20/17-01/29
Urudžbeni broj:513-07-21-01/17-2
Zagreb, 17.08.2017
Primjena odredbe članka 13. točke 8. Zakona o porezu na promet nekretnina
​Zaprimili smo upit u vezi primjene odredbe članka 13. točke 8. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 115/16) odnosno jesu li bivši bračni drugovi, koji su diobom zajedničkog vlasništva riješili svoje odnose u pogledu zajedničke nekretnine njenom prodajom i podjelom novčanih sredstava dobivenih prodajom, oslobođeni plaćanja poreza na promet nekretnina pri kupnji novih nekretnina u kojima će živjeti.
 
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku kako slijedi.
 
Sukladno člancima 4. i 5. Zakona o  porezu na promet nekretnina (Narodne novine, br. 115/16, dalje u tekstu: Zakon) predmet oporezivanja je  promet nekretnina. Prometom nekretnina, u smislu Zakona, smatra se svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj, osim onog na koje se plaća porez na dodanu vrijednost. Porez na promet nekretnina se, dakle, plaća na sva stjecanja osim na ona koja su oslobođena plaćanja poreza.
 
Člankom 13. točkom 8. Zakona propisano je opće oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina, prema kojem su plaćanja poreza oslobođene osobe koje razvrgnućem suvlasništva ili diobom zajedničkog vlasništva stječu posebne dijelove te ili tih nekretnina, neovisno o omjerima prije i nakon razvrgnuća suvlasništva ili diobe zajedničkog vlasništva.
 
Slijedom navedenog, porezni obveznici koji stječu u vlasništvo nekretnine koje su predmet razvrgnuća suvlasništva ili diobe zajedničkog vlasništva, čiji su  ujedno  postojeći  vlasnici, oslobođeni su plaćanja poreza.
 
Budući da su u konkretnom slučaju bivši bračni drugovi sporazumom o diobi zajedničkog vlasništva (stana) riješili svoje imovinske odnose na način da će se zajednička nekretnina prodati, a novčana sredstva dobivena prodajom iste međusobno podijeliti,  odnosno  diobom  zajedničkog  vlasništva nisu stekli posebni dio te nekretnine u vlasništvo, spomenuto porezno oslobođenje se ne može primijeniti na njihov slučaj.
 
Slijedom navedenoga, kupnja nove  nekretnine novčanim sredstvima dobivenima na gore opisan način smatra se sijecanjem nekretnine u smislu članaka 4. i 5. Zakona.
 
Povratak na prethodnu stranicu