Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-20/17-01/06
Urudžbeni broj:513-07-21-01/17-2
Zagreb, 14.07.2017
Otkup stana, hrvatski ratni vojni invalid Domovinskog rata i zaštićeni najmoprimac
​Zaprimili smo upit poreznog obveznika u kojem navodi da je 80% hrvatski ratni vojni invalid Domovinskog rata te da je u završnom postupku otkupa stana od Grada Zagreba posredstvom Ministarstva hrvatskih branitelja. Navodi da je u stan uselio 1999. godine kao samohrani otac dvoje tada maloljetne djece i invalid Domovinskog rata te da je dobio rješenje da je najmoprimac sa zaštićenom najamninom, što je i sada. Napominje da su invalidi Domovinskog rata, Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji  ("Narodne novine", br.174/04 do 92/14), od II-IV skupine izjednačeni pri otkupu i stambenom zbrinjavanju s l skupinom 100%. Postavlja se pitanje obveze plaćanja poreza od 4% na cijeli iznos vrijednosti stana ili samo na stvarno plaćeni iznos razlike kvadrata.
 
Prema članku 13. stavku 1. točki 5. Zakona o porezu na promet nekretnina ("Narodne novine", br. 115/16) propisano je da porez na promet nekretnina ne plaćaju  građani  koji kupuju  stambenu zgradu ili stan (uključujući i zemljište) na kojem su imali stanarsko pravo ili uz suglasnost nositelja stanarskog prava prema propisima kojima se uređuje prodaja stanova  na kojima  postoji stanarsko pravo. Isto vrijedi i za zaštićene najmoprimce koji kupuju stambenu zgradu ili stan u kojem stanuju na temelju ugovora o najmu.
 
Porezni obveznik navodi da je od 1999.god. zaštićeni najmoprimac, o  čemu  posjeduje rješenje. Slijedom navedenog, ako porezni obveznik sada kupuje stan u kojem ima status zaštićenog najmoprimca, isti je  oslobođen od plaćanja poreza na promet nekretnina,  neovisno o površini stana. Ista olakšica je bila propisana i prijašnjim Zakonom o porezu na promet nekretnina ("Narodne novine", br. 69/97., 26/00., 127/00., 153/02., 22/11. i 143/14.).
 
 
Povratak na prethodnu stranicu