Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/17-02/24
Urudžbeni broj:513-07-21-01/17-02
Zagreb, 17.03.2017
Snižena stopa poreza na dodanu vrijednost
​Društvo iz dostavnog popisa postavilo je pitanje u vezi snižene stope poreza na dodanu vrijednost (dalje: PDV). U upitu se navodi da u okviru svoje registrirane djelatnosti Društvo, među ostalim, obavlja uvoz medicinskog proizvoda PERFLURON VITRORETINAL, kirurškog sredstva pakiranog u ampulama od 2 ml, 5 ml ili 7 ml. U upitu se nadalje navodi da se navedeni medicinski proizvod prodaje na hrvatskom tržištu temeljem odobrenja Agencije za lijekove i medicinske proizvode. Obzirom da je premetni medicinski proizvod registriran kao hidrokinetičko kirurško sredstvo koje se koristi tijekom vitroretinalnih operacija te se ugrađuje u ljudsko oko, postavljeno je pitanje koja stopa PDV-a se primjenjuje pri isporuci istog. Društvo, među ostalim, u upitu navodi da je zatražilo očitovanje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (dalje: HZZO) o tome spada li predmetni medicinski proizvod u kategoriju proizvoda koje se oporezuju sniženom stopom PDV-a od 5% sukladno Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 79/13, 85/13 – ispravak, 160/13, 35/14 i 157/14, 130/15 i 1/17, u daljnjem tekstu: Pravilnik) na koji se HZZO očitovao mišljenjem KLASA: 500-07/16-01/141 od 14. prosinca 2016. godine. U priloženom mišljenju HZZO-a navodi se, među ostalim sljedeće: „U samom članku nalazi se Lista proizvoda koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo, ali iz navedene odredbe ne može se zaključiti spada li medicinski proizvod PERFLURON VITRORETINAL hidrokinetičko kirurško sredstvo koje se koristi tijekom vitroretinalnih operacija u skupinu proizvoda koja se oporezuje po stopi od 5%. Iako se ne nalazi na „Listi proizvoda koje se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo“ u Pravilniku, ističemo da je PERFLURON VITRORETINAL hidrokinetičko kirurško sredstvo koje se koristi tijekom vitroretinalnih operacija kod ablacije mrežnice, proliferativne retinopatije te penetrantnih ozljeda oka ubrizgavanjem u stražnji segment oka radi stabilizacije mrežnice te ne podliježe vađenju iz oka.“
 
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
 
Prema odredbama članka 38. stavka 2. točki e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16, u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 47. stavka 1. točke e) Pravilnika, PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi 5% na medicinsku opremu, pomagala i druge sprave koje se koriste za ublažavanje liječenja invalidnosti isključivo za osobnu uporabu invalida propisane Pravilnikom o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Medicinskom opremom, pomagalima i drugim spravama koje se koriste za ublažavanje liječenja invalidnosti isključivo za osobnu uporabu invalida smatraju se i proizvodi koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo – implantati, prema Listi proizvoda koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo.
 
Obzirom na navedeno, ako se medicinski proizvod PERFLURON VITRORETINAL može svrstati u određenu grupu proizvoda koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo odnosno implantate sukladno članku 47. stavku 1. točki e) Pravilnika, tada se pri isporuci predmetnog proizvoda može primijeniti snižena stopa PDV-a od 5%.
 
Povratak na prethodnu stranicu