Doprinosi - Obračunavanje doprinosa, obveza plaćanja i rokovi uplate
Broj klase:410-01/16-01/2561
Urudžbeni broj:513-07-21-01/17-2
Zagreb, 08.02.2017
Tumačenje odredbe Zakona o doprinosima
​Primili smo vaš upit u kojem tražite tumačenje članka 220. Zakona o doprinosima (Narodne novine,  br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14 i 115/16; u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno postavljate upit vezan za razdoblje kojemu se pripisuje primitak po osnovi realizacije prava na opcijsku kupnju dionica odnosno „je li plaća u naravi u smislu propisa o doprinosima - ostali primitak uz plaću koji treba pripisati razdoblju provedenom u osiguranju 2013. godine ili 2016. godine?“. Nadalje, postavljate upit o načinu pripisivanja primitka mirovinskoj osnovici, u slučaju da radniku primjerice u 2014. prestane radni odnos, a pravo na opcijsku kupnju realizira 2016. godine, ističući kako realizacija opcijskih prava nije bonus koji se pripisuje određenoj godini i isplaćuje za određenu godinu već da su to prava koja imatelj može imati, ali i ne mora realizirati, a on sam odlučuje da li će ih i kada realizirati. Slijedom navedenog, odgovaramo u nastavku:
 
Sukladno članku 220. stavku 1. Zakona, razdoblje obveze doprinosa jest razdoblje koje osiguranik provede u osiguranju prema bilo kojoj od osnova obveznih osiguranja, a to mogu biti dani (od–do unutar određenog mjeseca) i mjeseci (puni) ili godina (puna) u osiguranju. Prema stavku 2. toga članka, osnovica prema kojoj su obračunani doprinosi, koja nije neposredno vezana uz razdoblje u kojem je osiguranik proveo u osiguranju sukladno stavku 1. toga članka, smatra se osnovicom za godinu u kojoj su doprinosi obračunati prema toj osnovici i plaćeni. Prema stavku 3. istoga članka, a iznimno od odredbe stavka 2. toga članka, osnovica prema kojoj su obračunani doprinosi i koja nije neposredno vezana uz razdoblje koje je osiguranik proveo u osiguranju sukladno stavku 1. toga članka, a utvrđena je prema ostalim primicima iz članka 22. toga Zakona osobi kojoj je prije trenutka isplate prestao status u osiguranju temeljem kojega je izvršena isplata, smatra se osnovicom zadnje godine koju je osiguranik proveo u tom osiguranju.
 Obzirom da se realizacija opcijskih prava može dogoditi protekom jedne ili više godina nakon što je fizičkoj osobi - radniku od strane poslodavca dodijeljena mogućnost (pravo) kupnje, tako isplaćeni primitak može se pripisati samo godini isplate odnosno realizacije, a ne godini kada je pravo stečeno.
 
Dakle, realizacija opcijskih prava kao što to i sami navodite u postavljenom upitu nije bonus koji se pripisuje određenoj godini i isplaćuje za određenu godinu već su opcijska prava, prava koja imatelj može, ali i ne mora realizirati, a on sam odlučuje da li će ih i kada realizirati.
 
Obzirom na navedeno, može se zaključiti da obveza doprinosa nastaje u trenutku realizacije opcijskog prava i to kao ostali primitak uz plaću godine isplate (ako je u toj godini radnik i nadalje u radnom odnosu kod poslodavca) ili kao drugi dohodak sukladno članku 114. stavak 1.  Zakona ako u trenutku isplate radnik više nije u radnom odnosu kod poslodavca.
Povratak na prethodnu stranicu