Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/16-02/183
Urudžbeni broj:513-07-21-01/16-2
Zagreb, 27.12.2016
Primjena snižene stope poreza na dodanu vrijednost
​U svom dopisu navodite da je Hrvatski sabor 2. prosinca 2016. godine prihvatio paket poreznih zakona te da je u javno dostupnom tekstu Nacrta Zakona navedeno da se na javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada prema posebnom propisu primjenjuje snižena stopa PDV-a 13% od 1. siječnja 2017. godine te od 12% od 1. siječnja 2018. godine. U vezi s time smatrate da se na ostale vrste otpada (građevinski otpad, proizvodni otpad i dr.) i dalje primjenjuje stopa 25%, odnosno 24%. U vezi s navedenim postavljena su pitanja:
1. Odnosi li se formulacija „odvojeno sakupljeni otpad prema posebnom propisu“ samo na članak 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13) koji regulira odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnoga (glomaznog) komunalnog otpada, čiji su troškovi sakupljanja i zbrinjavanja uračunati u cijenu osnovne javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada (nema posebno ispostavljenih računa) ili i na druge propise?
2. Kako se oporezuje usluga odlaganja miješanog komunalnog otpada primjerice u slučaju kada jedna komunalna tvrtka sakuplja komunalni otpad i odlaže ga na odlagalištu druge tvrtke. Da li se u tom slučaju na uslugu odlaganja miješanog komunalnog otpada primjenjuje snižena stopa PDV-a?
 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
Člankom 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 115/16) propisano je da se snižena stopa PDV-a 13% primjenjuje na javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada prema posebnom propisu.
Navedena odredba stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine, a Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost nije propisano da se od 1. siječnja 2018. godine primjenjuju stope 12% i 24%. 
 
Prema tome snižena stopa 13% od 1. siječnja 2017. godine primjenjuje se na javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada prema posebnom propisu kojim se propisuje održivo gospodarenje otpadom, odnosno prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. 
 
Sukladno navedenom i odvojeno skupljanje otpada na koje se primjenjuje snižena stopa PDV-a također je propisano Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, a ne nekim drugim propisima. 
 
Snižena stopa PDV-a od 1. siječnja 2017. godine primjenjuje se na javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada prema posebnom propisu, a ne na uslugu odlaganja miješanog komunalnog otpada. Stoga se na uslugu odlaganja i od 1. siječnja 2017. godine primjenjuje opća stopa PDV-a 25%. 
 
Naime, usluge skupljanja ostalog otpada koji se prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom ne smatra miješanim komunalnim otpadom ili biorazgradivim komunalnim otpadom i od 1. siječnja 2017. podliježu oporezivanju PDV-om po stopi 25%.
 
Jednako tako sve usluge povezane s otpadom koje se ne smatraju javnom uslugom prikupljanja miješanog kumanalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i od 1. siječnja 2017. godine oporezuju se PDV-om po stopi 25%.
Povratak na prethodnu stranicu