Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-20/16-01/
Urudžbeni broj:513-07-21-01-16-3
Zagreb, 29.09.2016
Unos nekretnine u zakladu
​Zaprimili smo upit odvjetnice za poreznog obveznika iz dostavnog popisa o obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina. Naime, postavlja se pitanje ako fizička osoba  daruje  nekretninu  zakladi, postoji li obveza plaćanja poreza na promet nekretnina.
 

Na postavljani upit odgovaramo u nastavku kako slijedi.
 
Sukladno članku 11. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, br. 69/97, 26/00, 153/02, 22/11 i 143/14 - dalje: Zakon o PPN-u) porez na promet nekretnina ne plaćaju, između ostalih, zaklade.
 
Zakladom se smatra imovina namijenjena da sama, odnosno prihodima što ih stječe, trajno služi ostvarivanju neke općekorisne ili dobrotvorne  svrhe, a osniva se sukladno Zakonu o zakladama i fundacijama (Narodne novine, br. 36/95 i 64/01).
 

Slijedom navedenog, zaklada osnovana sukladno Zakonu o zakladama i fundacijama, oslobođena je plaćanja poreza na promet nekretnina bez obzira na vrstu prometa te vrstu nekretnine koju stječe.

 

Povratak na prethodnu stranicu