Porez na dodanu vrijednost - Povrat poreza
Broj klase:410-01/16-01/99
Urudžbeni broj:513-07-21-01/16-1
Zagreb, 22.04.2016
Pregled država s kojima je Republika Hrvatska potvrdila uzajamnost na području povrata PDV-a inozemnim poreznim obveznicima
​Napominjemo da su 1. srpnja 2013. pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji stupile na snagu odredbe članaka 68. do 73. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14) o povratu PDV-a poreznim obveznicima iz drugih država članica Europske unije koji zahtjeve za povrat PDV-a podnose putem poreznih uprava država članica u kojima imaju sjedište te se uzajamnost od 1. srpnja 2013. više ne utvrđuje.
 
Država
Potvrđena uzajamnost
Treće zemlje
ŠVICARSKA
od 01.01.2011.
SRBIJA
od 02.05.2012. do 07.10.2015. ograničeni opseg
od 08.10.2015. puni opseg1
Države članice Europske unije
NJEMAČKA
od 01.01.2010.
SLOVENIJA
od 01.07.2011.
POLJSKA
od 01.06.2012.
UJEDINJENA KRALJEVINA
od 01.06.2012.
FINSKA
od 18.12.2012.
NIZOZEMSKA
od 07.03.2013.
 
1 uzajamnost na području povrata PDV-a sa Srbijom uspostavljena je u ograničenom opsegu od       2. svibnja 2012. do 7. listopada 2015. za isporuke dobara ili usluga u vezi s izlaganjem na sajmovima, a u punom opsegu uzajamnost sa Srbijom uspostavljena je od 8. listopada 2015.
Povratak na prethodnu stranicu