Porez na dodanu vrijednost - Razdoblje oporezivanja, obračunavanje poreza, postupak oporezivanja i plaćanje poreza
Broj klase:410-19/16-01/65
Urudžbeni broj:513-07-21-01/16-2
Zagreb, 17.03.2016
Doniranje hrane
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je pitanje da li poslovnice trgovačkog lanca mogu posredniku izdati otpremnicu bez iskazane nabavne cijene doniranih dobara, a da se nabavna cijena iskaže u dokumentima koji se dostavljaju Ministarstvu financija, Poreznoj upravi te Ministarstvu poljoprivrede, na koje odgovaramo u nastavku.
 
Mišljenja smo da porezni obveznik – donator može postupiti na navedeni način ukoliko vodi evidenciju davanja hrane koja sadrži podatke o: otpremnicama, datumu davanja odnosno otpreme hrane, nazivu, vrsti, količini i roku trajanja hrane, nabavnoj cijeni (bez PDV-a), iznosu PDV-a te podatke o posredniku odnosno u slučaju izravnog doniranja o krajnjem primatelju, odnosno ako u svom knjigovodstvu raspolaže vjerodostojnom dokumentacijom iz koje su razvidni naprijed navedeni podaci. 
 
Napominjemo da porezni obveznik koji donira hranu i hranu za životinje o obavljenim donacijama izvještava Poreznu upravu podnošenjem Izvješća o obavljenim donacijama hrane (Obrazac DONH) u elektroničkom obliku. Navedeni obrazac podnosi se do 20-og dana u mjesecu koji slijedi po završetku razdoblja oporezivanja iz članka 84. stavaka 1. i 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14).
 
Napominjemo da se iznimno Obrazac DONH podnosi za 2015. do 20. lipnja 2016. Porezni obveznici - donatori čija su razdoblja oporezivanja od prvog do posljednjeg dana u mjesecu obvezni su do 20. lipnja 2016. podnijeti Obrazac DONH za prvih pet mjeseci 2016. za svako razdoblje oporezivanja pojedinačno. Porezni obveznici – donatori čija su razdoblja oporezivanja od prvog do posljednjeg dana u tromjesečju u istom roku podnose Obrazac DONH za prvo tromjesečje 2016. 
 
Porezni obveznik – donator nema obvezu podnijeti Obrazac DONH ako u razdoblju oporezivanja nije donirao hranu i hranu za životinje. U slučaju ispravka podataka iz već podnijetih Obrazaca DONH podnosi se novi Obrazac DONH.
 
Napominjemo da je odredbom članka 11. stavka 9. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje (Narodne novine broj 119/15), čije je tumačenje u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, propisano da su zbirne podatke iz evidencija davanja hrane donatori (i posrednici) dužni dostaviti Ministarstvu poljoprivrede za razdoblje i u rokovima propisanim za dostavu prijava PDV-a.
Povratak na prethodnu stranicu