Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-20/14-01/66
Urudžbeni broj:513-07-21-01-15-2
Zagreb, 30.01.2016
Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina po članku 13. stavku 1.
​Zaprimili smo upit odvjetnika iz dostavnog spiska kojim traži tumačenje odredbe članka 13. točke 1. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, br. 69/97, 26/2000, 127/2000, 153/2002, 22/2011 i 143/2014 – dalje: Zakon), navodeći da je riječ o oslobođenju samo između nasljednika prvog nasljednog reda (potomci i preci).
 
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
 
Člankom 13. Zakona propisana su porezna oslobođenja pri nasljeđivanju, darovanju i drugom stjecanju nekretnina bez naknade.
 
Prema točki 1. istog članka Zakona porez na promet nekretnina pri nasljeđivanju, darovanju i drugom stjecanju nekretnina bez naknade ne plaćaju bračni drug, potomci i preci te posvojenici i posvojitelji.
 
Iz navedenih odredbi je razvidno da se porez na promet nekretnina ne plaća između ostalog  ako se nekretnina stekne od srodnika u uspravnoj liniji, a ne samo od nasljednika prvog nasljednog reda.
 
Povratak na prethodnu stranicu