Porez na dodanu vrijednost - Odbitak pretporeza
Broj klase:410-19/15-01/184
Urudžbeni broj:513-07-21-01/16-02
Zagreb, 15.01.2016
Prijenos porezne obveze i povrat PDV-a u građevinskoj djelatnosti
Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se s upitom u vezi poreza na dodanu vrijednost. U upitu se navodi da se pitanje odnosi na tvrtku koja se bavi poslovima graditeljstva, inženjeringa i zaštite okoliša. Nadalje navodi se da je prilikom izmjene propisa zbog usklađivanja sa pravnom stečevinom Europske unije propisan prijenos porezne obveze u graditeljskoj djelatnosti što je kod poreznih obveznika, koji se bave graditeljskom djelatnošću, rezultiralo preplatama na računima poreza na dodanu vrijednost (dalje u tekstu: PDV). Vezano uz navedeno porezni obveznik navodi da u sljedećim godinama, zbog većeg broja ugovorenih poslova u graditeljstvu, očekuje i povećan iznos preplate PDV-a temeljem čega namjerava tražiti povrat preplaćenog iznosa. Porezni obveznik ističe da je dosadašnja praksa u slučaju predavanja zahtjeva za povrat preplaćenog PDV-a bila višemjesečno obavljanje postupka poreznog nadzora te temeljem navedenog smatra da bi u slučaju povećanog broja zahtjeva za povrat PDV-a porezni nadzor u tvrtki postao učestaliji. Obzirom na navedeno traži se mišljenje o predmetnom problemu s ciljem rješavanja takvih situacija i kod ostalih poreznih obveznika.
 
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
 
Prema odredbama članka 102. stavka 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine 147/08  do 26/15, dalje:OPZ) porezni nadzor je dio porezno-pravnog odnosa u kojem porezno tijelo provodi postupak radi provjere i utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje poreznih obveznika i drugih osoba.
 
Odredbama članka 66. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da porezni obveznik koji u razdoblju oporezivanja ima pravo na odbitak pretporeza, čiji je iznos veći od njegove porezne obveze, ima pravo na povrat te razlike ili može iznos preplaćenog PDV-a prenijeti u sljedeće razdoblje oporezivanja. Ako porezni obveznik zahtijeva povrat preplaćenog PDV-a, Porezna uprava obvezna je vratiti tu razliku u roku od 30 dana od dana predaje prijave PDV-a, a najkasnije u roku od 90 dana od dana pokretanja poreznog nadzora.
 
Slijedom navedenog, ukoliko porezni obveznik zahtjeva povrat preplaćenog iznosa PDV-a, Porezna uprava mora, sukladno zakonskim odredbama, izvršiti povrat preplaćenog iznosa PDV-a u roku od 30 dana od dana predaje prijave PDV-a. Međutim, Porezna uprava ima pravo provesti postupak nadzora kako bi provjerila i utvrdila činjenice bitne za oporezivanje. Postupak poreznog nadzora uobičajeni je postupak koji je, među ostalim, bitan zbog zaštite državnog proračuna te je stoga osobito značajan u slučaju većih iznosa preplate odnosno povrata PDV-a. Napominjemo, međutim, da je u takvim slučajevima Zakonom utvrđen najkasniji rok isplate preplaćenog iznosa PDV-a stoga smo mišljenja da su prava poreznog obveznika na povrat preplaćenog iznosa PDV-a u cijelosti zaštićena odredbama Zakona o PDV-u.
Povratak na prethodnu stranicu