Županijski porezi - Porez na nasljedstva i darove
Broj klase:410-01/14-01/59
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 02.12.2015
Utvrđivanje porezne osnovice kod oporezivanja naslijeđenih poslovnih udjela
​Zaprimili smo vaš zahtjev za dostavom upute o načinu utvrđivanja visine porezne osnovice za oporezivanje poslovnih udjela kada poslovne udjele nasljeđuje izvanbračna supruga. Naime, izvanbračna supruga je naslijedila u ostavinskom postupku poslovne udjele u nekoliko društava, te se navode poslovni udjeli u nominalnim iznosima, uneseni u novcu te koji postotak predstavljaju u temeljnom kapitalu pojedinog društva.
U nastavku dajemo slijedeće mišljenje.
 
Prema odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01 - ispravak, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/15, dalje u tekstu: Zakon) porez na nasljedstva i darove plaća se po stopi do 5% na gotov novac, novčane tražbine i vrijednosne papire te pokretnine, ako im je pojedinačna tržišna vrijednost veća od 50.000,00 kuna na dan utvrđivanja porezne obveze.
Porez na nasljedstva i darove se ne plaća ako se na naslijeđene ili darovane pokretnine plaća porez na dodanu vrijednost.
Slijedom navedenog, budući da poslovni udjeli nisu definirani odredbom Zakona kao predmet oporezivanja porezom na nasljedstva ili darove, tako niti u konkretnom slučaju naslijeđeni poslovni udjeli u društvima koje je izvanbračna supruga naslijedila temeljem rješenja o nasljeđivanju iza smrti izvanbračnog supruga, ne podliježu obvezi plaćanja poreza na nasljedstva i darove.
 
Povratak na prethodnu stranicu