Dvostruko oporezivanje - Ugovor
Broj klase:034-04/14-01/23
Urudžbeni broj:034-04/14-01/23
Zagreb, 18.11.2015
Mišljenje o ostvarivanju prava iz Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (potvrđivanje odgovarajućeg obrasca „Zahtjeva“ i izdavanje potvrde o rezidentnosti)

​Rumunjski porezni obveznik, internet društvo smješteno u Rumunjskoj s podružnicom u Bugarskoj, navodi da planira početi poslovati na hrvatskom tržištu te je zamolilo da se pojasni način izdavanja potvrda o rezidentnosti u Republici Hrvatskoj, prvenstveno, tko izdaje potvrde o rezidentnosti, koliko dugo traje postupak izdavanja potvrde o rezidentnosti kao i podatak koju dokumentaciju je potrebno dostaviti kako bi se omogućilo izdavanje potvrde o rezidentnosti. Potvrde o rezidentnosti su potrebne s ciljem izbjegavanja dvostrukog oporezivanja u Republici Hrvatskoj i Rumunjskoj.

 
Na gore postavljeno pitanje u nastavku odgovaramo:
 
Budući da se radi o rezidentu Rumunjske u primjeni je Ugovor između  Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 1/11-96), u daljnjem tekstu: Ugovor, koji čini dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske i po pravnoj je snazi iznad zakona te su njegove odredbe obvezujuće.
 
Izdavanje potvrde o rezidentnosti vrši ispostava Porezne uprave nadležna za poreznog obveznika na zahtjev stranke koja je porezni obveznik Republike Hrvatske. Potvrdom o rezidentnosti se potvrđuje da je navedena fizička ili pravna osoba u skladu s Ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i Rumunjske hrvatski rezident.
 
Zakonom o općem upravnom postupku („Narodne novine br. 47/09) člankom 159. stavkom 4. propisano je da se izdavanje potvrde o rezidentnosti vrši na zahtjev stranke i u pravilu se potvrde o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija izdaju istoga dana kad je stranka zatražila izdavanje potvrde, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, ako propisom kojim je ustanovljena službena evidencija nije drukčije propisano.
 
Prema tome, prava iz Ugovora između  Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu ostvaruju se temeljem potvrde o rezidentnosti koju ovjeravaju i izdaju nadležne ispostave Porezne uprave u pravilu istog dana kada stranka zatraži izdavanje, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.
Povratak na prethodnu stranicu