Porez na dodanu vrijednost - Oslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)
Broj klase:410-19/14-01/679
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-4
Zagreb, 30.09.2015
Oporezivanje PDV-om kotizacija za odbojkaška natjecanja
​Udruga iz dostavnog popisa postavila je pitanje u vezi oporezivanja PDV-om kotizacija za odbojkaška natjecanja koje naplaćuje odbojkaškim klubovima na koje odgovaramo u nastavku.
 
Odredbama članka 39. stavka 1. točke m) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, dalje u tekstu: Zakon) propisano je oslobođenje od plaćanja PDV-a za usluge usko povezane uz sport ili tjelesni odgoj što ih obavljaju neprofitne pravne osobe osobama koje se bave sportom ili sudjeluju u tjelesnom odgoju.
 
Sukladno članku 63.a Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 58/13, 160/13, 35/14 i 157/14) primatelji usluga iz članka 39. stavka 1. točke m) Zakona su osobe koje se sportom ili tjelesnim odgojem bave profesionalno ili amaterski.
 
Prema članku 18. Zakona o sportu (Narodne novine broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) sportska djelatnost obuhvaća sudjelovanje u sportskom natjecanju, sportska priprema, sportska rekreacija, sportska poduka, organiziranje i vođenje sportskog natjecanja te upravljanje i održavanje sportske građevine.
 
Odredbama članka 46. istoga Zakona propisano je, između ostalog, da sportski savez usklađuje aktivnosti svojih članica, organizira i provodi natjecanja, uređuje sustav natjecanja, pitanja koja se odnose na registraciju sportaša i njihov status te stegovnu odgovornost sportaša, promiče stručni rad u sportu te skrbi o kategoriziranim sportašima.
 
Stoga, kotizacije za klubove koje sudjeluju na sportskim natjecanjima koje sportski savezi koji organiziraju i provode natjecanja, zaračunavaju sportskim klubovima prilikom nastupa na natjecanjima oslobođene su plaćanja PDV-a sukladno odredbama članka 39. stavka 1. točke m) Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
 
Povratak na prethodnu stranicu