Porez na dodanu vrijednost - Porezni obveznik
Broj klase:410-19/15-01/198
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-4
Zagreb, 14.09.2015
Porezne obveze iznajmljivača nerezidenata
​U našem odgovoru KLASA: 410-19/15-01/198, URBROJ: 513-07-21-01/15-1 od 6. srpnja 2015. godine naveli smo koje obveze imaju iznajmljivači nerezidenti koji imaju isključivo državljanstvo država članica Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora te državljanstvo država koje nisu članice Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora.
 
Obzirom na navedeno, postavljena su pitanja koje porezne obveze imaju iznajmljivači koji imaju rješenje o obavljanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, a imaju dvojno državljanstvo, odnosno:
1. državljanstvo Republike Hrvatske i državljanstvo države koja nije članica Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora te Švicarske konfederacije
2. državljanstvo države članice Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora te Švicarske konfederacije i državljanstvo države koja nije članica Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora te Švicarske konfederacije,
3. državljanstvo Republike Hrvatske i državljanstvo države članice Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora te Švicarske konfederacije.
 
S tim u vezi zatražili smo odgovor Ministarstva turizma, koje u svom odgovoru KLASA: 011-03/15-02/105, URBROJ: 529-06-15-2 od 1. rujna 2015. navodi da u smislu članka 30. stavka 1. i 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, ugostiteljske usluge u domaćinstvu može bez osnivanja trgovačkog društva ili registriranja obrta pružati fizička osoba (građanin) koja ima dvojno državljanstvo i to primjerice:
- koja ima državljanstvo Republike Hrvatske i države koja nije članica Europske unije ili Europskoga gospodarskog prostora ili Švicarske konfederacije,
- koja ima državljanstvo države članice Europske unije ili Europskoga gospodarskog prostora ili Švicarske konfederacije i državljanstvo države koja nije članica Europske unije ili Europskoga gospodarskog prostora ili Švicarske konfederacije.
 
Stoga, kako bi se u navedenim situacijama utvrdile porezne obveze, potrebno je utvrditi prebivalište ili uobičajeno boravište fizičke osobe. Naime, člankom 12. i 13. Uredbe Vijeća (EU) br. 282/2011 propisano je da je stalno prebivalište fizičke osobe, bez obzira je li porezni obveznik ili nije, adresa iz popisa stanovništva ili sličnog registra ili adresa koju je ta osoba dostavila nadležnim poreznim tijelima, osim ako postoji dokaz da ta adresa ne odgovara stvarnosti.
Uobičajeno boravište fizičke osobe, bez obzira je li porezni obveznik ili nije, je mjesto na kojemu fizička osoba uobičajeno boravi zbog osobnih i poslovnih veza. Kada poslovne veze postoje u zemlji u kojoj ne postoje osobne veze ili kada nema poslovnih veza, uobičajeno boravište se utvrđuje temeljem osobnih veza koje pokazuju blisku povezanost fizičke osobe i mjesta u kojemu živi.
 
 Prema tome ako fizička osoba koja ima rješenje o obavljanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ima:
1. državljanstvo Republike Hrvatske i državljanstvo države koja nije članica Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora te Švicarske konfederacije, a ima prebivalište ili uobičajeno boravište u državi koja nije članica Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora te Švicarske konfederacije,
2. državljanstvo države članice Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora te Švicarske konfederacije i državljanstvo države koja nije članica Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora te Švicarske konfederacije, a ima prebivalište ili uobičajeno boravište u državi koja nije članica Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora te Švicarske konfederacije,
3. državljanstvo Republike Hrvatske i državljanstvo države članice Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora te Švicarske konfederacije, a ima prebivalište ili uobičajeno boravište u državi koja je članica Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora te Švicarske konfederacije,
tada se smatra nerezidentom, a njene porezne obveze jednake su poreznim obvezama koje su opisane u točki 1.1. ili 1.2. mišljenja KLASA: 410-19/15-01/198, URBROJ: 513-07-21-01/15-1 od 6. srpnja 2015. ovisno o tome je li fizička osoba porezni obveznik u državi u kojoj ima prebivalište ili uobičajeno boravište.
 
Napominjemo da je mišljenje KLASA: 410-19/15-01/198, URBROJ: 513-07-21-01/15-1 od 6. srpnja 2015. objavljeno na internetskim stranicama Porezne uprave i dostupno na poveznici:
 
Povratak na prethodnu stranicu