Porez na dohodak - Olakšice, oslobođenja i poticaji
Broj klase:910-01/15-01/321
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-02
Zagreb, 30.09.2015
Porezni tretman „stručnjaka na zadatku za Ujedinjene Narode“
​Podnositeljica upita postavila je pitanje vezano za porezni tretman „stručnjaka na zadatku za Ujedinjene Narode“. Podnositeljica upita navodi da namjerava sklopiti ugovor o radu s Programom Ujedinjenih naroda za razvoj (United nations Development Programme – UNDP; dalje u tekstu UNDP). UNDP je specijalizirani program Ujedinjenih Naroda čiji ured ima status diplomatskog predstavništva u Republici Hrvatskoj, te je kao takav oslobođen plaćanja poreza po Standard basic Agreement-u, sklopljenom između Vlade Republike Hrvatske i UNDP-a od 12. ožujka 1996. godine.
 
Odredbama članka IX. Standard Basic Agreementa propisano je da se za službenike UNDP-a primjenjuje povlastice i imuniteti propisani odredbama Konvencije o povlasticama i imunitetima Ujedinjenih naroda („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 10/1999) i Konvencije o povlasticama i imunitetima specijaliziranih ustanova („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 10/1999).
 
Člankom V. odjeljak 18. Konvencije o povlasticama i imunitetima Ujedinjenih naroda i člankom VI. odjeljak 19. Konvencije o povlasticama i imunitetima specijaliziranih ustanova propisano je da su službenici Ujedinjenih naroda i službenici specijaliziranih ustanova Ujedinjenih naroda oslobođeni od poreza na plaće i doplatke koje im isplaćuju Ujedinjeni narodi i specijalizirane ustanove. Nadalje, člankom  V. odjeljak 17. Konvencije o povlasticama i imunitetima Ujedinjenih naroda i člankom VI. odjeljak 18. Konvencije o povlasticama i imunitetima specijaliziranih ustanova propisano je da Glavni tajnik UN-a određuje kategoriju službenika na koje se povlastice i imuniteti odnose. Glavni tajnik popis podnosi Općoj skupštini Ujedinjenih naroda te, nakon toga, te kategorije priopćava vladama svih članica.
 
Člankom VI. odjeljak 22. Konvencije o povlasticama i imunitetima Ujedinjenih naroda propisano je da se stručnjacima na zadatku za Ujedinjene narode (različitim od službenika koji su obuhvaćeni člankom V. Konvencije o povlasticama i imunitetima Ujedinjenih naroda) koji obavljaju zadatke za Ujedinjene narode odobravaju povlastice i imuniteti koji su potrebni za neovisno obavljanje njihovih funkcija za vrijeme trajanja njihovih zadataka, uključujući vrijeme provedeno na putovanjima u vezi s njihovim zadacima. Međutim Konvencija o povlasticama i imunitetima Ujedinjenih naroda ne propisuje da su stručnjaci na zadatku za Ujedinjene narode oslobođeni od poreza na plaće i doplatke koje im isplaćuju Ujedinjeni narodi.
 
Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13, Odluka USRH - 83/14, 143/14) u članku 11. točci 3. propisuje da fizičke osobe koje u Republici Hrvatskoj obavljaju diplomatsko-konzularne dužnosti ne plaćaju porez na dohodak na tako ostvareni dohodak i to: dužnosnici UN i njihovih posebnih agencija, stručnjaci tehničke pomoći UN i njihovi posebnih agencija.
 
Od strane Ministarstva vanjskih i europskih poslova zatraženo je tumačenje pojma diplomatsko-konzularne dužnosti, u svezi s odnosnim izrazom iz članka 11. Zakona o porezu na dohodak,  a radi pravilnog utvrđivanja poreznog tretmana u konkretnom slučaju. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova dostavilo je pisano očitovanje klasa: 018-05/15-01/23; urbroj: 521-V-02-15-2 od 17. rujna 2015. godine iz kojega proizlazi kako u konkretnom slučaju tumačenje pojma diplomatsko-konzularne dužnosti ne treba isključivo temeljiti na uobičajenom shvaćanju tog pojma prema njegovoj definiciji sadržanoj u ugovornom članku 3. Bečke konvencije o diplomatskim odnosima iz 1961. godine ili članku 5. Bečke konvencije o konzularnim odnosima iz 1963. godine i običajnom međunarodnom pravu kojim se uređuje ovo pitanje, nego je prvenstveno potrebno utvrditi nalazi li se porezni obveznik na popisu osoba oslobođenih od oporezivanja  iz članka 11. Zakona o porezu na dohodak.
S obzirom na navedeno, mišljenja smo da se na poslove koje obavljaju stručnjaci na zadatku za Ujedinjene narode, a uzimajući u obzir očitovanje Ministarstva vanjskih i europskih poslova može primijeniti članak 11. Zakona o porezu na dohodak odnosno da se izraz „stručnjaci na zadatku za Ujedinjene narode“ iz Konvencije o povlasticama i imunitetima Ujedinjenih naroda može poistovjetiti s izrazom „stručnjaci tehničke pomoći UN-a“ iz članka 11. točke 3. Zakona o porezu na dohodak.
 
Slijedom gore navedenog mišljenja smo da prema odredbama Konvencije o povlasticama i imunitetima Ujedinjenih naroda stručnjaci na zadatku za Ujedinjene narode nisu oslobođeni od poreza na plaće i doplatke koje im isplaćuju Ujedinjeni narodi, ali da se izraz „stručnjaci na zadatku za Ujedinjene narode“ iz Konvencije o povlasticama i imunitetima Ujedinjenih naroda može poistovjetiti s izrazom „stručnjaci tehničke pomoći UN-a“ iz članka 11. točke 3. Zakona o porezu na dohodak te da bi shodno tome stručnjaci na zadatku za Ujedinjene narode shodno odredbama domaćeg Zakona o porezu na dohodak bili izuzeti od plaćanja poreza na dohodak.
Važno je napomenuti da je podnositeljica upita kao hrvatski porezni rezident i hrvatski porezni obveznik, a koja ima status stručnjaka na zadatku za Ujedinjene narode, oslobođena od poreza na plaće i doplatke koje joj isplaćuju Ujedinjeni narodi u skladu s odredbama Zakona o porezu na dohodak ukoliko ista može dokazati svoj status kao „stručnjaka na zadatku za Ujedinjene narode“.
Povratak na prethodnu stranicu