Porez na dodanu vrijednost - Oslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)
Broj klase:410-01/15-01/2503
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 21.09.2015
Porezni tretman prilikom davanja poklona sudionicima ankete
​Obratili ste se upitom u vezi poreznog tretmana davanja poklona sudionicima ankete i organiziranja nagrađivanja pojedinih sudionika prema utvrđenim kriterijima u okviru provođenja Ankete o financiranju i potrošnji kućanstava. Prema navodima u upitu „A“ (u daljnjem tekstu: „A“) upisana je u registar obveznika PDV-a, između ostalog, radi prodaje numizmatike te po ulaznim računima priznaje pretporez za nabavu numizmatičkih predmeta. U upitu se navodi kako je predviđeno da se svim sudionicima ankete dostavi numizmatički komplet pod nazivom „Komplet prigodnih optjecajnih novčanica od 20 i 10 kuna“ u vrijednosti od 65,00 kn (52,00 kn+PDV) kao znak zahvalnosti za sudjelovanje. Prema navodima u upitu svrha ovakve isporuke bez naknade nije komercijalna nego se poklon uručuje u znak zahvalnosti sudioniku za sudjelovanje u anketi, pri čemu poklon nema naznačenu oznaku „nije za prodaju“, a nominalna vrijednost uloženih novčanica je 30,00 kn i čini optjecajni novac. S tim u vezi postavljeno je pitanje poreznog tretmana ovakve isporuke, odnosno radi li se o poklonu male vrijednosti ili reprezentaciji.
 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
Prema odredbi članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) PDV se plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.
 
Odredbama članka 7. stavka 4. Zakona o PDV-u isporukom dobara uz naknadu ne smatra se besplatno davanje uzoraka u razumnim količinama kupcima ili budućim kupcima i davanje poklona male vrijednosti koje obavi porezni obveznik u okviru obavljanja gospodarske djelatnosti, uz uvjet da se daju povremeno i ne istim osobama. Poklonima male vrijednosti smatraju se pokloni čija vrijednost nije veća od 160,00 kuna.
 
 Člankom 11. stavcima 3. i 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14 i 157/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) propisani su uvjeti za davanje poklona male vrijednosti. Tako je propisano da se povremeno davanje poklona pojedinačne vrijednosti do 160,00 kuna bez PDV-a ne smatra isporukom dobara uz naknadu pod uvjetom da se ne daju istim osobama i da ne postoji pravna obveza ili obveza protuisporuke odnosno protuusluge primatelja dobra. Povremenim davanjem poklona smatra se davanje najviše jednog poklona istoj osobi u jednom tromjesečju. Pokloni koji se daju moraju biti posebno prilagođeni s oznakom »nije za prodaju« ili o reklamnim predmetima s nazivom tvrtke ili proizvoda kao što su čaše, pepeljare, olovke, stolnjaci, podmetači, privjesci, prospekti, katalozi, vrećice i slični proizvodi.
 
 Prema odredbama članka 40. stavka 1. točke e) Zakona o PDV-u plaćanja PDV-a oslobođene su transakcije, uključujući posredovanje, u vezi s valutama, novčanicama i kovanicama koje se koriste kao zakonsko sredstvo plaćanja, osim kolekcionarskih predmeta, odnosno kovanica od zlata, srebra ili drugog metala te novčanica koje se u pravilu ne koriste kao zakonsko sredstvo plaćanja ili kovanica od numizmatičkog interesa.
 
 Odredbama članka 68. stavka 3. Pravilnika o PDV-u propisano je da je izdavanje prigodnih kovanica i transakcije u vezi s njima, koje se daju u opticaj po nominalnoj vrijednost i zakonsko su sredstvo plaćanja oslobođeno plaćanja PDV-a. Ako se kovanice i novčanice kupuju ili prodaju po većoj vrijednosti od njihove nominalne vrijednosti, onda te isporuke podliježu oporezivanju.
 
Prema članku 68. stavku 4. Pravilnika o PDV-u oslobođenim transakcijama iz članka 40. stavka 1. točke e) Zakona o PDV-u ne smatraju se transakcije vezane uz kolekcionarske predmete odnosno kovanice od zlata, srebra ili drugog metala te novčanice koje se u pravilu ne koriste kao zakonsko sredstvo plaćanja ili kovanice od numizmatičkog interesa.
 
 U skladu s navedenim, smatramo da se u slučaju kada „A“ daje sudionicima ankete u znak zahvalnosti „Komplet prigodnih optjecajnih novčanica od 20 i 10 kuna“ u vrijednosti od 65,00 kn (52,00 kn+PDV) ne radi o davanju poklonu male vrijednosti u smislu Zakona i Pravilnika o PDV-u, već se radi o plaćanju, odnosno davanju naknade u dobrima sudionicima ankete. Prema tome, „A“ je obvezan za dane „Komplete prigodnih optjecajnih novčanica od 20 i 10 kuna“ sudionicima ankete obračunati i platiti PDV-a ako je prilikom nabave za spomenute komplete odbio pretporez.
 
Povratak na prethodnu stranicu