Porez na dodanu vrijednost - Porezni obveznik
Broj klase:410-19/11-01/174
Urudžbeni broj:513-07-21-01/11-2
Zagreb, 18.10.2011
Obračunavanje pdv-a prilikom uvoza doniranog vozila

 

Škola „A“ (u daljnjem tekstu: Škola), dostavila nam je upit u vezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost prilikom uvoza doniranog vozila. Naime, kako se navodi u upitu, inozemno društvo “B“ doniralo je Školi vozilo marke „C“ koje se smije koristiti isključivo za obrazovne svrhe, a ne za vožnju cestom i ne smije se registrirati. Postupak carinjenja pokrenulo je društvo “D“. U vezi pitanja obračunavanja poreza na dodanu vrijednost na primljene donacije iz inozemstva odgovaramo u nastavku.

 

Prema odredbama članka 2. stavka 1. točke 1.a i 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 47/95. do 94/09., u daljnjem tekstu: Zakon) porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara (proizvoda, roba, novoizgrađenih građevina, opreme i sl.) i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti te na uvoz dobara u tuzemstvo pri čemu se uvozom razumijeva i unos i prijam i drugi oblici uvoza dobara.

 

Porezni obveznik je, sukladno odredbi članka 6. stavak 1. točka 2. Zakona, uvoznik prema članku 2. stavku 1. točki 2. Zakona.

 

Sukladno odredbama članka 7. stavka 5. Zakona pri uvozu dobara porezna obveza nastaje danom nastanka carinskog duga, a porez obračunava i naplaćuje carinarnica koja provodi carinski postupak zajedno s obračunom i naplatom carinskog duga, prema propisima i obračunu o naplati carinskog duga.

 

Sukladno odredbama članka 35. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 149/09. i 89/11., u daljnjem tekstu: Pravilnik) porezni obveznik je, prema članku 6. stavku 1. točki 2. Zakona, i svaki uvoznik dobara u tuzemstvo, a uvoznikom se razumijeva poduzetnik (stalni porezni obveznik) ali i svaka druga pravna ili fizička osoba koja uvozi dobra u tuzemstvo (povremeni porezni obveznik).

 

Obzirom da prema odredbama Zakona i Pravilnika nije propisano oslobođenje za uvoz dobara koja su kao donacija dana obrazovnim ustanovama te ako je Škola uvoznik predmetnog vozila obveznik je plaćanja poreza na dodanu vrijednost obračunanog pri uvozu sukladno navedenim odredbama Zakona.

Molimo da o navedenome obavijestite podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu