Porez na dodanu vrijednost - Oslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)
Broj klase:410-19/15-01/176
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 20.05.2015
Isporuka nekretnine stranom poreznom obvezniku
​Podnositelj upita iz dostavnog popisa postavio nam je upit o primjeni prijenosa porezne obveze pri isporuci nekretnine stranom poreznom obvezniku. U upitu se navodi da je nekretnina nabavljena od poreznog obveznika krajem 2014. godine s obračunanim porezom na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). Nadalje, navodi se da porezni obveznik istu nekretninu želi prodati poreznom obvezniku iz Slovenije koji je u Hrvatskoj registriran za potrebe PDV-a. Postavlja se pitanje može li isporučitelj odabrati oporezivanje iz članka 40. stavka 4. Zakona o PDV-u te pri isporuci nekretnine stranom poreznom obvezniku primijeniti prijenos porezne obveze.
 
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
 
Od 1. siječnja 2015. godine, sukladno članku 40. stavku 1. točkama j) i k) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) plaćanja PDV-a oslobođena je isporuka građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojem se one nalaze, osim isporuka prije prvog nastanjenja odnosno korištenja ili isporuka kod kojih od datuma prvog nastanjenja odnosno korištenja do datuma sljedeće isporuke nije proteklo više od dvije godine te isporuka zemljišta, osim građevinskog zemljišta.
 
Slijedom navedenog, porezni obveznik ima pravo izbora za oporezivanja ukoliko je isporuka nekretnine oslobođena plaćanja PDV-a temeljem članka 40. stavka 1. točke j) i k) Zakona pod uvjetom da je kupac porezni obveznik koji ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti.
 
Budući da prilikom registriranja za potrebe PDV-a Porezna uprava stranog poreznog obveznika ujedno upisuje u registar obveznika PDV-a, on ima pravo na odbitak pretporeza sadržanog u računima za isporuke koje su mu drugi porezni obveznici obavili za potrebe njegovih oporezivih transakcija.
 
Stoga, u slučaju isporuke nekretnine oslobođene plaćanja PDV-a stranom poreznom obvezniku koji je registriran za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj i ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti, porezni obveznik – isporučitelj ima pravo izbora za oporezivanje.
 
Ukoliko se isporučitelj i stjecatelj odluče za oporezivanje isporuke nekretnina koja je inače oslobođena plaćanja PDV-a tada se primjenjuje prijenos porezne obveze iz članka 75. stavka 3. točke c) Zakona. U tom slučaju isporučitelj u računu mora navesti „prijenos porezne obveze“, a stjecatelj mora obračunati i platiti PDV uz istovremeno pravo na odbitak pretporeza. Na takvu isporuku na koju se primjenjuje prijenos porezne obveze, stjecatelj ne plaća porez na promet nekretnina.
Povratak na prethodnu stranicu