Porez na dodanu vrijednost - Oslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)
Broj klase:410-19/15-01/100
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 06.05.2015
Porezni tretman neformalnih programa cjeloživotnog osposobljavanja
Ustanova nam se obratila upitom u vezi poreznog tretmana neformalnih programa cjeloživotnog osposobljavanja. U upitu se navodi da je Ustanova registrirana temeljem prethodnog odobrenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te da osim formalnih provodi i neformalne programe cjeloživotnog obrazovanja koji, kako se navodi, zbog zakonskih ograničenja ne mogu proći akreditaciju jer još nije donesen zakon o komplementarnoj medicini. Prema navodima u upitu, Ustanova je zajedno s Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije razvila program cjeloživotnog učenja ”Zdravstveni turizam u malom poduzetništvu“ koji je verificiran od strane Sveučilišta u Rijeci te je dio programa cjeloživotnog učenja navedenog Sveučilišta. Nadalje, navodi se da je Ustanova, koja ima program neformalnog cjeloživotnog osposobljavanja za terapeute Bioterapije po metodi Zdenka Dumančića, potpisala s Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu ugovor o suradnji u programu cjeloživotnog učenja (osposobljavanja i usavršavanja) za stručnog suradnika u zdravstvenom turizmu. Također je navedeno da Ustanova zajedno s Fakultetom za zdravstvene studije iz Rijeke završava program osposobljavanja (9 ECTS bodova) i usavršavanja (18 ECTS bodova) bioterapeuta i radiestezista, koji će uskoro dati na verifikaciju Sveučilištu u Rijeci. Navedeno je da su programi rađeni da zadovolje kriterije potrebne kod priznavanja svjedodžbi i uvjerenja o kvalifikaciji važećoj u Europskoj uniji i zemljama koje imaju regulirani status komplementarne medicine. Obzirom na navedeno, postavljeno je pitanje je li Ustanova temeljem članka 39. stavka 1. točke i) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) te članka 44. Uredbe Vijeća (EU) 282/2011 oslobođena plaćanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) na usluge izvođenja programa neformalnog cjeloživotnog osposobljavanja.
 
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
 
Prema odredbama članka 39. stavka 1. točke i) Zakona i članka 58. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14 i 157/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) plaćanja PDV-a oslobođeno je obrazovanje djece i mladeži, predškolsko, školsko ili sveučilišno obrazovanje, stručno osposobljavanje i prekvalifikacija, uključujući s time usko povezane usluge i dobra, koje obavljaju tijela s javnim ovlastima ili druge osobe, koje imaju slične ciljeve u skladu s posebnim propisima koji uređuju obavljanje djelatnosti obrazovanja. Navedeno oslobođenje odnosi se na obrazovanje u vezi s nastavnim programima koje donose nadležna ministarstva što je propisano odredbama članka 58. stavka 5. Pravilnika.
 
Slijedom navedenog, usluge obrazovanja djece i mladeži, školskog ili sveučilišnog obrazovanja, stručnog osposobljavanja i prekvalifikacije, uključujući s time usko povezane usluge i dobra oslobođene su plaćanja PDV-a kada ih obavljaju tijela s javnim ovlastima ili druge osobe, koje imaju slične ciljeve u skladu s posebnim propisima koji uređuju obavljanje djelatnosti obrazovanja.
 
Napominjemo da je člankom 44. Uredbe Vijeća (EU) 282/2011 koja se mora izravno primjenjivati u svim državama članicama Europske unije propisano da usluge strukovnog usavršavanja ili prekvalifikacije pružene pod uvjetima utvrđenim člankom 132. stavkom 1. točkom i) Direktive Vijeća 2006/112/EZ s kojim je u cijelosti usklađen članak 39. stavak 1. točka i) Zakona, obuhvaćaju poduku koja se izravno odnosi na djelatnost ili zanimanje, kao i poduku namijenjenu stjecanju ili proširenju strukovnog znanja. U tom smislu trajanje strukovnog usavršavanja ili prekvalifikacije nevažno je.
 
U skladu s navedenim, mišljenja smo da ukoliko su programi neformalnog cjeloživotnog osposobljavanja koje izvodi Ustanova doneseni od strane nadležnog ministarstva, tada se navedene usluge osposobljavanja mogu smatrati uslugama koje su sukladno odredbama članka 39. stavka 1. točke i) Zakona i članka 58. stavka 1. Pravilnika oslobođene plaćanja PDV-a te se u tom slučaju navedeno stručno usavršavanje može tretirati kao djelatnost od javnog interesa sukladno članku 44. Uredbe Vijeća EU 282/2011. 
Povratak na prethodnu stranicu