Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/14-01/2820
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 06.05.2015
Ispravak računa
​Podnositelj upita iz dostavnog popisa obratio nam se upitom u kojem navodi da se radi o turističkoj agenciji koja nije upisana u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). Navedeno je da je turistička agencija počela s radom u 2013. te da su račune počeli izdavati u 2014. Nadalje, navedeno je da su u računima koje su izdavali fizičkim osobama obračunavali PDV po stopi 25% iako predmetni porezni obveznik nije registriran za potrebe PDV-a. Navedeno je da porezni obveznik treba platiti iznos od oko 25.000,00 kuna za PDV koji je iskazao i obračunao u računima, što je, kako se navodi u upitu, prevelik iznos da bi opstali na tržištu te nam je uputio zamolbu za pomoć u rješavanju navedenog problema.
 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
Prema odredbama članka 33. stavka 7. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) ako se porezna osnovica promijeni naknadno zbog opoziva, različitih vrsta popusta ili nemogućnosti naplate, tada porezni obveznik koji je isporučio dobra ili obavio uslugu može ispraviti iznos PDV-a ako porezni obveznik kome su isporučena dobra ili obavljene usluge ispravi odbitak pretporeza i o tome pisano izvijesti isporučitelja.
 
Odredbama članka 79. stavka 10. Zakona propisano je da ako netko na računu za isporučena dobra ili obavljene usluge iskaže PDV, iako za to nije ovlašten ili izda račun iako dobra nisu isporučena ili usluge nisu obavljene, duguje iskazani iznos PDV-a, osim kad ispravi račun izdan primatelju na način propisan za ispravak porezne osnovice u skladu s člankom 33. stavkom 7. Zakona.
 
Slijedom navedenog, u slučaju da je primatelj računa prije ispravka računa već iskoristio pravo na odbitak pretporeza po tom računu, izdavatelj računa ispravak iskazanog i obračunanog PDV-a može provesti samo pod uvjetima propisanima za ispravak porezne osnovice sukladno odredbama članka 33. stavka 7. Zakona.
Nadalje, u slučaju ispravka računa izdanog poreznom obvezniku koji nema pravo na odbitak pretporeza ili krajnjem potrošaču, izdavatelj računa obvezu obračuna PDV-a može ispraviti u razdoblju oporezivanja u kojem je prodajna cijena ili dio prodajne cijene vraćen poreznom obvezniku koji nema pravo na odbitak pretporeza ili krajnjem potrošaču, a porezni obveznik raspolaže s odgovarajućim dokazom o povratu prodajne cijene.
Povratak na prethodnu stranicu