Porez na promet nekretnina - Nastanak porezne obveze
Broj klase:410-01/15-01/1189
Urudžbeni broj:513-07-21-01-15-2
Zagreb, 12.05.2015
Razmjena podataka o tržišnoj vrijednosti nekretnina
​Zaprimili smo dopis kojim tražite uputu kako valjano postaviti zahtjev za dostavu podataka o tržišnoj vrijednosti nekretnina koji su u vlasništvu Republike Hrvatske.
 
Naime, sukladno članku 17.c Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, br. 69/97, 26/00, 153/02, 22/11 i 143/14) i članku 10. Pravilnika o obrascu Prijave prometa nekretnina i Evidenciji prometa nekretnina (Narodne novine, br. 157/14) podaci iz Evidencije prometa nekretnina izdaju se tijelima državne uprave, na zahtjev, a temeljem posebnih propisa. U zahtjevu je potrebno dokazati pravni osnov za korištenje podataka, a pravni osnov se dokazuje navođenjem posebnog propisa u kojem je propisana obveza poreznog tijela na dostavu točno određenih podataka.
 
Napominjemo također da temeljem članka 66. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, br.150/11 i 12/13) postoji, između ostaloga, obveza međusobne suradnje između ministarstava, državnih ureda i državne upravne organizacije (tijela državne uprave), pružanja stručne pomoći iz svoga djelokruga, te dostavljanje obavijesti o podacima o kojima se vode službeni očevidnici.
 
Slijedom navedenog, u zahtjevu je potrebno pozvati se na propis i njegov čanak, a iz kojih proizlazi obveza Porezne uprave na dostavu podataka o tržišnoj vrijednosti nekretnina. Ukoliko isto nije moguće, tijela državne uprave mogu se pozvati na članak 66. Zakona o sustavu državne uprave.
Povratak na prethodnu stranicu