Porez na dodanu vrijednost - Posebni postupci oporezivanja
Broj klase:410-01/15-01/498
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 11.05.2015
Plaćanje i iskazivanje PDV-a u prijavi
​Podnositelj upita iz dostavnog popisa obratio nam se s pitanjem da li porezni obveznik koji porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) obračunava prema naplaćenim naknadama PDV plaća i iskazuje u prijavi PDV-a tek kada račun naplati u cijelosti ili po svakom iznosu koji je plaćen za taj račun. 
 
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
 
Odredbama članka 125.i stavka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da iznimno od članka 30. Zakona, poreznom obvezniku koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama obveza obračuna PDV-a nastaje na dan primitka plaćanja.
 
Nadalje, odredbama članka 125.i stavka 4. Zakona propisano je da iznimno od članka 57. Zakona, porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama ima pravo na odbitak pretporeza u trenutku kada je isporučitelju platio račun za isporučena dobra ili obavljene usluge.
 
Prema odredbama članka 127. stavka 3. Zakona porezni obveznik kojemu je obavljena isporuka dobara ili usluga u tuzemstvu odgovara za plaćanje PDV-a u bilo kojem od sljedećih slučajeva:
a) kada račun ili druga isprava kojom se zaračunavaju isporučena dobra ili obavljene usluge, čije je izdavanje propisano člancima 78. i 79. Zakona, nije izdana ili je u njoj netočno obračunan PDV,
b) kada poreznom obvezniku koji mu je obavio isporuku nije platio najmanje iznos PDV-a obračunanog u računu u roku propisanom posebnim propisom o financijskom poslovanju od dana izdavanja računa.
 
U smislu članka 127. stavka 3. točke b) Zakona primatelj isporuke neovisno o tome da li PDV obračunava prema obavljenim isporukama ili primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama odgovara za plaćanje PDV-a kao porezni jamac ako nije u roku propisanom posebnim propisom isporučitelju koji PDV obračunava prema obavljenim isporukama platio račun najmanje u iznosu PDV-a obračunanog u računu sukladno odredbama članka 194.a stavka 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14 i 157/14). 
 
Napominjemo da to ne znači da je za odbitak pretporeza dovoljno platiti samo iznos PDV-a iskazanog u računu, a ne ukupan iznos računa, već da plaćeni iznos treba tretirati kao da uključuje PDV.
 
Primjerice, u slučaju da je ukupan iznos računa 1.250,00 kuna koji uključuje 250,00 kuna PDV-a te da kupac plati samo PDV u iznosu od 250,00 kuna, tada će kupac imati pravo odbitka pretporeza u iznosu od 50,00 kuna (neto 200,00 kuna + PDV 50,00 kuna = 250,00 kuna).
 
Nadalje, u tom slučaju porezni obveznik isporučitelj dobara koji PDV obračunava prema naplaćenim naknadama u prijavi PDV-a iskazuje samo PDV na dobiveni iznos koji u naprijed navedenom primjeru iznosi 50,00 kuna.
 
Napominjemo da porezni obveznik iz iznosa u kojem je sadržan PDV obračunan po stopi 25% iznos PDV-a izračunava primjenom preračunane stope PDV-a koja iznosi 20%.
Povratak na prethodnu stranicu