Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/15-01/88
Urudžbeni broj:513-07-21-01 /15-2
Zagreb, 11.05.2015
Oporezivanje kirurškog konca porezom na dodanu vrijednost
Obratili ste se u vezi tumačenja članka 38 stavka 2. točke e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13,99/13, 148/13, 153/13 i 143/14. u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 47. stavka 1. točke e) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14 i 157/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik). U upitu navodite da su u aktivnostima carinskih tijela učestala pitanja carinskih djelatnika i gospodarskih subjekata u vezi primjene poreznih propisa prilikom uvoza kirurškog konca. S obzirom na navedeno postavljeno je pitanje primjenjuje li se stopa poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) od 5% i na kirurški konac.
 
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
 
Odredbama članka 38. stavka 2. točke e) Zakona i članka 47. stavka 1 točke e) Pravilnika propisano je da se PDV obračunava i plaća po sniženoj stopi 5% na medicinsku opremu, pomagala i druge sprave koje se koriste za ublažavanje liječenja invalidnosti isključivo za osobnu uporabu invalida propisane Pravilnikom o ortopedskim i drugim pomagalima  Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO) te Pravilnikom o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja.
 
Medicinskom opremom, pomagalima i drugim spravama koje se koriste za ublažavanje invalidnosti isključivo za osobnu uporabu invalida smatraju se i proizvodi koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo - implantati, prema Listi proizvoda koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo.
 
Nadalje, medicinskom opremom, pomagalima i drugim spravama koje se koriste za ublažavanje liječenja invalidnosti isključivo za osobnu uporabu invalida smatraju se ostali medicinski proizvodi za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostatka koji se stavljaju u promet pod nazivom iz stupca 3 Popisa ortopedskih i drugih pomagala iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima HZZO-a, te stupca 3 Popisa dentalnih pomagala i ortodontskih naprava iz Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja, osim zubnih nadomjestaka kad ih isporučuju dentalni tehničari i doktori dentalne medicine iz članka 39. stavka 1. točke e) Zakona i pomagala s Popisa ortopedskih i drugih pomagala iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
HZZO-a pod sljedećim nazivima: akumulator, vanjska zadnja guma, vanjska prednja guma, zračnica zadnja, zračnica prednja, puna guma prednja, puna guma zadnja, akumulator za elektromotorna invalidska kolica, tamna stakla, obično prozirno staklo, baterija 675A, baterija 675SP, baterija 312A, baterija 230A, baterija 13A, baterija LR-6, mikrofon, slušalica, kućište pomagala, preklopnik, potenciometar, ovjes vibratora, ovjes mikrofona, ovjes slušalice, kabel unutar slušnog pomagala, zvukovod, ušna kukica, pločica pojačala, mekana membrana, membrana vibratora, gornji dio uređaja, magnet, taster, zavojnica, poklopac akumulatora, pojačalo, regulator glasnoće, akumulatorska baterija, punjač baterije, zaštitni podmetač za krevet raznolikih veličina za jednokratnu uporabu, vlasulja za žene s kratkim vlaknom, vlasulja za žene s dugim vlaknom, vlasulja za muškarce i vlasulja za djecu.
 
Obzirom na navedeno napominjemo da odredbama članka 38. stavka 2. točke e) Zakona i članka 47. stavka 1. točke e) Pravilnika nije propisano oporezivanje stopom PDV-a 5% za pojedine proizvođače ili nositelje upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED, nego je propisano oprezivanje stopom PDV-a 5% ostalih medicinskih proizvoda za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostatka odnosno ortopedskih i drugih pomagala koji se stavljaju u promet pod nazivom iz stupca 3 Popisa ortopedskih i drugih pomagala iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima HZZO-a. 
 
Stoga, isporuka ili uvoz ostalih medicinskih proizvoda za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostatka odnosno ortopedskih i drugih pomagala, koji se stavljaju u promet pod nazivom iz stupca 3, Popisa ortopedskih i drugih pomagala iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima HZZO-a podliježe oporezivanju PDV-om po stopi 5 %  neovisno o proizvođaču ili nositelju upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED. Međutim medicinski proizvodi čiji nazivi pod kojim se stavljaju u promet nisu navedeni u stupcu 3 popisa ortopedskih i drugih pomagala iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima podliježu oporezivanju PDV-om po stopi 25%.
 
Napominjemo da Porezna uprava nije nadležna za tumačenje je li kirurški konac razvrstan u ortopedska pomagala iz stupca 3 Popisa ortopedskih i drugih pomagala iz Pravilnikao o ortopedskim i drugim pomagalima već je to u nadležnosti HZZO-a.
 
Povratak na prethodnu stranicu