Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/14-01/507
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 07.05.2015
Usluga posredovanja prilikom nabave dobara iz inozemstva - dropshipping
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se u ime potencijalnog klijenta koji se namjerava baviti dropshippingom, odnosno uslugom posredovanja prilikom nabave dobara iz inozemstva i to u pravilu za fizičke osobe. U upitu se navodi da bi tvrtka klijenta poslovala na način da bi tvrtka na svojim web stranicama objavila cijene proizvoda koji uključuju nabavnu cijenu, proviziju i PDV na proviziju, a kupac bi na žiro račun tvrtke uplatio cjelokupan iznos. Po primitku uplate, tvrtka bi dijelom tog novca platila proizvod putem web stranica http://www.ebay.com/ na kojoj bi unijela podatke o kupcu (fizičkoj osobi za koju kupuju proizvod) te bi dio zadržala kao svoju proviziju. Nadalje, kupljeni proizvod bi se izravno slao kupcu na njegovu adresu u Republici Hrvatskoj, a eventualnu carinu i/ili PDV plaća kupac prilikom preuzimanja dobara na pošti. Obzirom da se od tvrtke ebay.com dobije potvrda o naplaćenoj transakciji i ista je vidljiva na žiro računu tvrtke postavljeno je pitanje je li navedeno ispravno knjižiti kao trošak ili se to smatra prolaznom stavkom. Takoder, s obzirom da kupac tvrtki uplaćuje cjelokupan iznos postavlja se pitanje kakav se račun izdaje kupcu, odnosno izdaje li se na cjelokupan iznos ili bi se račun trebao izdati samo za proviziju.
 
U vezi navedenog očitujemo se u nastavku.
 
Odredbama članka 4. stavka 1. točke 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, dalje u tekstu: Zakon o PDV-u) propisano je da je predmet oporezivanja PDV-om isporuka dobara u tuzemstvu uz naknadu koiu obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.
 
Prema odredbama članka 12. Zakona o PDV-u mjestom isporuke dobara koja se ne otpremaju niti prevoze smatra se mjesto gdje se dobra nalaze u trenutku isporuke.
 
Odredbama članka 13. stavka 1. Zakona o PDV-u propisano je da se mjestom isporuke dobara koja otprema ili prevozi isporučitelj, kupac ili treća osoba, smatra mjesto gdje se dobra nalaze na početku otpreme ili prijevoza do kupca.
 
Prema odredbama članka 18. Zakona o PDV-u mjestom obavljanja usluga osobi koja nije porezni obveznik koje obavlja posrednik u tuđe ime i za tuđi račun, smatra se mjesto gdje je obavljena transakcija za koju se posreduje sukladno odredbama Zakona o PDV-u.
 
Sljedom navedenog, obzirom da se u upitu navodi web stranica http://www.ebay.com/ pretpostavljamo da se u konkretnom slučaju radi o nabavi dobara iz Sjedinjenih Američkih Država (u daljnjem tekstu: SAD). Ako će tuzemni porezni obveznik poslovati na način da u ime iza račun fizičke osobe iz Hrvatske naruči određena dobra iz SAD-a bez da uplatu klijenta uključi u svoj prihod tada je potrebno utvrditi mjesto obavljanja isporuke takvih dobara kao i mjesto obavljanja usluge posredovanja prilikom nabave dobara za koju tuzemni porezni obveznik naplaćuje proviziju. Prema tome, u slučaju nabave dobara iz SAD-a smatra se da je mjesto oporezivanja takve isporuke SAD u skladu s člankom 13. stavkom 1. Zakona o PDV-u obzirom da se tamo dobra nalaze u trenutku
isporuke. U vezi usluge posredovanja, napominjemo da se mjestom obavljanja usluga posredovanja osobi koja nije porezni obveznik smatra mjesto gdje je obavljena transakcija za koju se posreduje, što je u ovom slučaju SAD i na tu uslugu tuzemni porezni obveznik ne obračunava hrvatski PDV već se tuzemni porezni obveznik mora obratiti poreznim vlastima SAD-a kako bi se raspitao o svojim poreznim obvezama.
 
Što se tiče izdavanja računa za uslugu posredovanja, napominjemo da se prema odredbama članka 78. stavka 11. Zakona o PDV-u za isporuku dobara ili usluga za koje se u skladu s odredbama članaka 12. do 28. Zakona o PDV-u smatra da nisu obavljene unutar Europske unije, a koje obavi tuzemni isporučitelj za izdavanja računa primjenjuju odredbe Zakona o PDV-u. Obzirom da se u predmetnom slučaju radi o isporuci dobara i usluga za koje se smatra da nisu obavljene unutar Europske unije tuzemni porezni obveznik za izdavanja računa primjenjuje hrvatska pravila, a u svom knjigovodstvu mora osigurati sve potrebne podatke koji omogućuju ispravno i pravovremeno obračunavanje i plaćanje poreza.
 
Povratak na prethodnu stranicu