Porez na dodanu vrijednost - Oporezive transakcije
Broj klase:410-19/15-01/148
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 30.04.2015
Posudba novih modela vozila iz Francuske za međunarodnu novinsku prezentaciju u RH
​Tvrtka iz dostavnog popisa namjerava u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 1. listopada do 1. studenoga 2015. godine organizarati međunarodnu novinarsku prezentaciju novog modela vozila visoke klase. U tu bi svrhu tvrtka Centrala koja je u Parizu u Republiku Hrvatsku kamionima dovezla flotu od 70 novih modela vozila iz Francuske koji bi trebali imati francuske registarske pločice, ali bi se također moglo dogoditi da zbog kratkih rokova i složenosti organizacije, ta vozila ipak ne budu registrirana u Francuskoj nego da ih treba privremeno registrirati u Republici Hrvatskoj. Obzirom da ta vozila neće biti u vlasništvu tvrtke iz dostavnog popisa, već će nakon prezentacije biti vraćena tvrtki Centali u Francusku koja ih daje privremeno na korištenje na rok od 30 dana postavljeno je pitanje ima li tvrtka iz dostavnog popisa obvezu plaćanja PDV-a na vozila koja će u Republici Hrvatskoj biti privremno odnosno tijekom održavanja prezentacije.
 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
Isporukom dobara uz naknadu sukladno članku 7. stavku 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) smatra se premještanje dobara koja su dio poslovne imovine poreznog obveznika koja je za potrebe svojeg poslovanja otpremio ili prevezao sam porezni obveznik ili druga osoba za njegov račun u drugu državu članicu.
 
Premještanjem dobara unutar Europske unije u smislu stavka 5. točke f) istoga članka Zakona o PDV-u ne smatra se, među ostalim, otprema ili prijevoz dobara u svrhu privremenog korištenja dobara u razdoblju koje nije dulje od 24 mjeseca, unutar područja druge države članice u kojoj bi uvoz istih dobara s područja treće zemlje, s ciljem njihovog privremenog korištenja, bio obuhvaćen postupkom privremenog uvoza s potpunim oslobođenjem od plaćanja uvoznih carina.
 
Prema tome, u konkretnom slučaju može se primijeniti odredba članka 7. stavka 5. točke f) Zakona o PDV-u, ako bi uvoz istih dobara s područja treće zemlje, s ciljem njihovog privremenog korištenja, bio obuhvaćen postupkom privremenog uvoza s potpunim oslobođenjem od plaćanja uvoznih carina. U tom slučaju tvrtka Centrala iz Francuske nema stjecanje dobara u Republici Hrvatskoj te nije obvezna registrirati se za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj s osnove privremenog korištenja vozila u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 30 dana.
 
Napominjemo da iz upita nije razvidno da li tvrtka Centrala iz Francuske hrvatskoj tvrtki iz dostavnog popisa obavlja neku isporuku koju će joj zaračunavati. Stoga ako tvrtka Centrala iz Francuske ne obavlja hrvatskoj tvrtki iz dostavnog popisa neku isporuku za koju će joj izdati račun, tada hrvatska tvrtka nema obveze za obračun i plaćanje PDV-a u Republici Hrvatskoj.   
 
 
Povratak na prethodnu stranicu