Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/15-01/131
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 07.04.2015
Obračunavanje PDV-a na usluge obrazovanja
​Obrazovna ustanova iz dostavnog popisa obratila se u vezi obračunavanja PDV-a na usluge obrazovanja koja se provode po rješenjima resornih ministarstva. U upitu se navodi da osim programa koji se provode temeljem rješenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta koja su oslobođenja plaćanja PDV-a u posljednje vrijeme sve više drugih ministarstava izdaje rješenja za programe u okviru njihovog područja. S tim u vezi postavljeno je pitanje primjenjuje li se porezno oslobođenje i na programe koji se provode temeljem rješenja drugih ministarstava.
 
U vezi navedenog očitujemo se u nastavku.
 
Odredbama članka 39. stavka 1. točke i) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) i članka 58. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14 i 157/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) propisano je da je PDV-a oslobođeno obrazovanje djece i mladeži, školsko ili sveučilišno obrazovanje, stručno osposobljavanje i prekvalifikacija, uključujući s time usko povezane usluge i dobra, koje obavljaju tijela s javnim ovlastima ili druge osobe, koje imaju slične ciljeve u skladu s posebnim propisima koji uređuju obavljanje djelatnosti obrazovanja.
 
PDV-a je sukladno članku 39. stavku 1. točki j) Zakona o PDV-u oslobođena i nastava što je privatno održavaju nastavnici i koja obuhvaća osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje, ako nastavu u tim ustanovama obavljaju fizičke osobe (nastavnici ili predavači) prema unaprijed ugovorenoj satnici i rasporedu, isključivo prema nastavnim planovima i programima verificiranim od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i športa. Oslobođenje se odnosi i na naknadu za održavanje ispita i konzultacija usko vezanih za izvođenje ugovorenog plana i programa nastave.
 
Prema tome usluge obrazovanja djece i mladeži, školskog ili sveučilišnog obrazovanja, stručnog osposobljavanja i prekvalifikacije, uključujući s time usko povezane usluge i dobra oslobođene su PDV kada ih obavljaju tijela s javnim ovlastima ili druge osobe, koje imaju slične ciljeve u skladu s posebnim propisima koji uređuju obavljanje djelatnosti obrazovanja.
 
Odredbama članka 58. stavka 5. Pravilnika o PDV-u propisano je da se oslobođenje iz članka 39. stavka 1. točke i) Zakona o PDV-u odnosi na obrazovanje u vezi s nastavnim programima koje donose nadležna ministarstva. 
 
U skladu s navedenim, usluge obrazovanja koje se provode u vezi s nastavnim programima koja donose nadležna ministarstva oslobođene su plaćanja PDV-a ako ih obavljaju tijela s javnim ovlastima ili druge osobe, koje imaju slične ciljeve u skladu s posebnim propisima koji uređuju obavljanje djelatnosti obrazovanja. Prema tome, usluge obrazovanja koje se provode na temelju rješenja ministarstava oslobođene su plaćanja PDV-a.
 
Napominjemo da se oslobođenje od PDV-a ne primjenjuje na isporuke iz članka 39. stavka 1. točke i) Zakona odnosno članka 58. stavka 1. Pravilnika o PDV-u u slučaju kada ih obavljaju trgovačka društva koja su obveznici poreza na dobit, obzirom da trgovačka društva nisu navedena u članku 39. stavku 1. točki i) Zakona o PDV-u.
 
Ustanove koje obavljaju isporuke iz članka 39. stavka 1. točke i) Zakona o PDV-u mogu na te isporuke primjenjivati oslobođenje od plaćanja PDV-a neovisno o tome da li su obveznici poreza na dobit ili nisu, te neovisno o tome da li ostvarenu dobit dijele ili ne.
Povratak na prethodnu stranicu