Ostalo - Druga mišljenja
Broj klase:410-01/15-01/1207
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 27.04.2015
Tumačenje članka 13. stavka 2. točke 2. Zakona o upravnim pristojbama

​Zaprimili smo upit podnositelja iz dostavnog spiska za tumačenjem odredbe članka 13. stavka 2. točke 2. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj: 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/2000 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005, 153/2005, 129/2006, 117/2007, 25/2008, 60/2008, 20/2010, 69/2010, 126/2011, 112/2012, 19/2013, 80/2013, 40/2014, 69/2014, 87/2014 i 94/2014, dalje u tekstu: Zakon) u svezi propisivanja plaćanja upravnih pristojbi izravno na propisani račun bez obzira na iznos pristojbe. 

U nastavku dajemo slijedeći odgovor.

 

Člankom 13. Zakona propisano je plaćanje pristojbi. Stavkom 1. istog članka Zakona propisano je kako se pristojbe u pravilu plaćaju u državnim biljezima, a stavkom 2. kako se iznimno od stavka 1. pristojba može uplatiti izravno na propisani račun samo ukoliko pristojba iznosi više od 100,00 kuna te ako je propisano da se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun bez obzira na iznos pristojbe.

 

Sukladno navedenom, plaćanje upravne pristojbe izravno na propisani račun bez obzira na iznos pristojbe moguće je ukoliko je isto propisano posebnim propisom. Navedeno znači kako tijelo koje donosi posebni propis može propisati plaćanje upravne pristojbe bez obzira na iznos izravno na propisani račun.
Dakle, Zakon o upravnim pristojbama je opći propis te se i njegove odredbe primjenjuju općenito osim ako posebnim propisom za određeno područje nije uređeno drukčije.

 

 

Povratak na prethodnu stranicu