Porez na dodanu vrijednost - Tuzemni prijenos porezne obveze
Broj klase:410-19/14-01/139
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 20.04.2015
Usluge redovnog mjesečnog održavanja i popravka dizala
​Podnositelj upita iz dostavnog popisa obratio nam se upitom u vezi primjene tuzemnog prijenosa obveze plaćanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u vezi obavljanja usluge redovnog mjesečnog održavanja i popravka dizala. Nadalje, navedeno je da neki klijenti tumače da se navedene usluge ne smatraju građevinskim uslugama iz članka 75. stavka 3. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon), već uslugama iz članka 152. stavka 2. točke c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 79/13, 85/13 – ispr., 160/13, 35/14 i 157/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik). Postavljeno je pitanje da li se na navedene usluge može primijeniti prijenos porezne obveze.
Na postavljena pitanja odgovaramo u nastavku.
 
Prijenos porezne obveze primjenjuje se sukladno odredbi članka 75. stavka 3. točke a) Zakona na građevinske usluge kojima se smatraju usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja. Isto se odnosi i na ustupanje osoblja ako ustupano osoblje obavlja građevinske usluge.
 
Člankom 152. stavkom 1. točkom a) Pravilnika propisano je da se građevinskim uslugama iz članka 75. stavka 3. točkom a) Zakona smatraju radovi u okviru građenja (izgradnja, održavanje, rekonstrukcija i uklanjanje građevinskog objekta ili njegovih dijelova) iz Dodatka II. koji je sastavni dio Pravilnika.
Prema navedenom, kada porezni obveznik izvodi radove ugradnje liftova i eskalatora (ugradnja liftova, eskalatori, kosih i vertikalnih podiznih platformi, industrijskih pretovarnih platformi, hidrauličnih rampi i slično) primjenjuje prijenos porezne obveze ukoliko takve radove izvodi u okviru građenja (izgradnje, održavanje, rekonstrukcija i uklanjanje građevinskog objekta ili njegovih dijelova).
Nadalje, odredbama članka 152. stavka 2. točke c) Pravilnika propisano je da se građevinskim uslugama iz članka 75. stavka 3. točke a) Zakona osobito ne smatra periodični ili neperiodični pregled, održavanje, popravak, umjeravanje i ispitivanje već ugrađenih ili montiranih uređaja i opreme te stoga na usluge redovnog mjesečnog održavanja i popravka dizala porezni obveznik treba obračunati PDV.
 
Povratak na prethodnu stranicu