Porez na dodanu vrijednost - Odbitak pretporeza
Broj klase:410-19/15-01/21
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 06.02.2015
Pravo na odbitak pretporeza
​Podnositelj upita iz dostavnog popisa obratio nam se upitom u vezi prava na odbitak pretporeza za motorno vozilo TOYOTA HILUX 3.0 D-4D, registracijske oznake „A“ U upitu je navedeno da je vozilo kupljeno putem financijskog leasinga u prosincu 2008. te da se u knjižici vozila vodi kao N1 – teretno vozilo. Upitu su priložene preslike knjižice vozila i ugovora o financijskom leasingu. Postavljeno je pitanje ima li porezni obveznik pravo na odbitak pretporeza za navedeno motorno vozilo.
 
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
 
Odredbama članka 61. stavka 1. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 136. stavka 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14 i 157/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je, između ostalog, da porezni obveznik ne može odbiti pretporez obračunan za nabavu i najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima. Osobnim automobilima za čiju nabavu i najam nije dopušten odbitak pretporeza smatraju se motorna vozila iz Carinske tarife, tarifne oznake 8703 konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba (osim vozila iz Carinske tarife, tarifne oznake 8702), uključujući motorna vozila tipa „karavan“, „kombi“, „trkaći automobili“ te „pick-up“ vozila koja nisu razvrstana u tarifnu oznaku 8704 Carinske tarife.
 
Prema odredbama članka 61. stavka 2. Zakona i odredbama članka 136. stavka 5. Pravilnika ograničenje odbitka pretporeza ne primjenjuje se, između ostalog, ako se radi o osobnim automobilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz koja se koriste za obuku vozača, testiranje vozila, servisnu službu, taksi službu, djelatnost prijevoza putnika i dobara, prijevoza umrlih, iznajmljivanja ili se nabavljaju za daljnju prodaju. Navedena vozila moraju služiti isključivo za obavljanje registrirane djelatnosti ili biti posebno označena i prilagođena za obavljanje te djelatnosti. Ako se radi o osobnim automobilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz iz članka 61. stavka 2. Zakona, pravo na odbitak pretporeza odnosi se i na sve isporuke (nabave) dobara i usluga koje su usko vezane za korištenje tih vozila kao što su gorivo i ulje, investicijsko i tekuće održavanje i slično.
Nadalje, odredbom članka 136. stavka 6. Pravilnika propisano je da se pretporez može odbiti za motorna vozila kategorije N1 koja su razvrstana u tarifnu oznaku 8703 Carinske tarife i nisu predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine broj 15/13 i 108/13).
Ako se motorno vozilo kategorije N1 prenamjeni u motorno vozilo koje je predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila, porezni obveznik više nema pravo na odbitak pretporeza za sve isporuke (nabave) dobara i usluga koje su usko vezane za korištenje tih motornih vozila.
Prema tome, za motorna vozila kategorije N1 za koja se plaća posebni porez na motorna vozila prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila nije dopušten odbitak pretporeza, dok je za vozila kategorije N1 za koja se ne plaća posebni porez na motorna vozila prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila omogućeno potpuno priznavanje pretporeza kod nabave i kod troškova održavanja ili leasing naknade.
 
Napominjemo da je Porezna uprava nadležna za utvrđivanje prava na odbitak pretporeza za motorna vozila te da je Carinska uprava nadležna za razvrstavanje motornih vozila u tarifnu oznaku kombinirane nomenklature u skladu s carinskim propisima i temeljnim pravilima koja vrijede za razvrstavanje dobara po carinskoj tarifi.
 
Slijedom navedenog, ako je motorno vozilo koje se navodi u upitu (TOYOTA HILUX 3.0 D-4D) teretno vozilo ili ako je motorno vozilo kategorije N1 koje je razvrstano u tarifnu oznaku 8703 Carinske tarife i nije predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila, tada porezni obveznik ima pravo na odbitak pretporeza za sve isporuke (nabave) dobara i usluga koje su usko vezane za korištenje tog motornog vozila.
 
Nadalje, napominjemo da je odbitak pretporeza za motorna vozila na koja se plaća posebni porez na motorna vozila dopušten samo ako se koriste za obavljanje registrirane djelatnosti obuke vozača, testiranja vozila, servisne službe, taksi službe, djelatnosti prijevoza putnika i dobara, prijevoza umrlih, iznajmljivanja ili se nabavljaju za daljnju prodaju, neovisno o tome što su ta motorna vozila razvrstana u tarifnu oznaku 8703 Carinske tarife.
Povratak na prethodnu stranicu