Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-01/15-01/29
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-4
Zagreb, 27.01.2015
Kupnja rabljenog vanbrodskog motora
​Dostavili ste nam upit upućen s e-mail adrese „A“ u kojem je postavljeno pitanje u vezi plaćanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) pri kupnji rabljenog vanbrodskog motora. 
 
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
 
Predmet oporezivanja PDV-om je sukladno odredbi članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar Europske unije te uvoz dobara.
 
Napominjemo da na postavljeno pitanje odgovaramo načelno obzirom da nemamo dovoljno podataka u upitu kako bi se mogli sa sigurnošću očitovati.
 
U slučaju da građanin kupuje u tuzemstvu rabljeni vanbrodski motor od poreznog obveznika koji je obveznik PDV-a tada taj porezni obveznik obračunava i u računu iskazuje PDV u skladu s odredbama Zakona.
Nadalje, ako građanin kupuje u tuzemstvu rabljeni vanbrodski motor od osobe koja nije obveznik PDV-a (građanin, porezni obveznik koji obavlja isporuke koje su oslobođene PDV-a bez prava na odbitak poreza, mali porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik), takva kupoprodaja ne podliježe oporezivanju PDV-om u smislu odredbi Zakona.
 
U slučaju da građanin uvozi rabljeni vanbrodski motor iz trećih zemalja, PDV pri uvozu se plaća po stopi kojom se oporezuju slični proizvodi u Republici Hrvatskoj. Napominjemo da je uvoz iz područja izvan Europske unije i dalje u nadležnosti Carinske uprave koja provodi uvozno carinjenje te utvrđuje carinsku osnovicu.
 
Ako porezni obveznik iz druge države članice Europske unije (primjerice iz Njemačke) rabljeni vanbrodski motor isporučuje građaninu u Republici Hrvatskoj na takvu isporuku bit će obračunan njemački PDV sve dok njemački porezni obveznik ne prijeđe ili odustane od praga isporuke koji je propisala Republika Hrvatska (270.000,00 kuna) te će na daljnje isporuke u Republiku Hrvatsku obračunavati hrvatski PDV.
Nadalje, ukoliko je isporučitelj rabljenog vanbrodskog motora iz druge države članice Europske unije (primjerice iz Njemačke) osoba koja nije obveznik PDV-a (građanin, porezni obveznik koji obavlja isporuke koje su oslobođene PDV-a bez prava na odbitak poreza, mali porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik) tada na takvu isporuku neće biti obračunan PDV. Prema tome u ovom slučaju ni navedene osobe koje nisu obveznici PDV-a ni hrvatski građanin nemaju obvezu obračuna PDV-a na rabljeni vanbrodski motor.
Povratak na prethodnu stranicu