Porez na dodanu vrijednost - Odbitak pretporeza
Broj klase:410-01/14-01/3034
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 29.01.2015
Odbitak pretporeza
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o pravu na odbitak pretporeza te porezno priznatim troškovima za elektro vozilo. U upitu se navodi da porezni obveznik obavlja djelatnost marina, usluge veza i čuvanja plovnih objekata te je u svrhu obavljanja djelatnosti nabavljeno elektro vozilo koje se isključivo koristi za prijevoz dobara od garaže do plovila te prijevoz smeća do kontejnera, odnosno za unutarnji transport u turističkom (nautičkom) resortu. Postavljeno je pitanje ima li porezni obveznik pravo odbitka pretporeza pri nabavi elektro vozila te hoće li troškovi održavanja i amortizacije za navedeno vozilo biti priznati u cijelosti ili djelomično.
 
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
 
Prema odredbama članka 61. stavka 1. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) porezni obveznik ne može odbiti pretporez za nabavu i najam plovila namijenjenih za razonodu, zrakoplova, osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima.
 
Osobnim automobilima za čiju nabavu i najam nije dopušten odbitak pretporeza prema članku 61. stavku 1. točki a) Zakona smatraju se motorna vozila iz Carinske tarife, tarifne oznake 8703 konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba (osim vozila iz Carinske tarife, tarifne oznake 8702), uključujući motorna vozila tipa »karavan«, »kombi«, »trkaći automobili« te »pick-up« vozila koja nisu razvrstana u tarifnu oznaku 8704 Carinske tarife, sukladno odredbama članka 136. stavka 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14 i 157/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik).
 
Prema odredbama članka 61. stavka 2. Zakona ograničenje prava na odbitak pretporeza ne primjenjuje se ako se radi o osobnim automobilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz koja se koriste za obuku vozača, testiranje vozila, servisnu službu, djelatnost prijevoza putnika i dobara, prijevoza umrlih, iznajmljivanja ili se nabavljaju za daljnju prodaju.
 
Sukladno odredbama članka 136. stavka 5. Pravilnika ograničenje odbitka pretporeza prema članku 61. stavku 1. točki a) Zakona ne primjenjuje se ako se radi o plovilima i zrakoplovima kojima se obavlja djelatnost prijevoza putnika i dobara te iznajmljivanje ili se nabavljaju za daljnju prodaju te ako se radi osobnim automobilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz koja se koriste za obuku vozača, testiranje vozila, servisnu službu, taksi službu, djelatnost prijevoza putnika i dobara, prijevoza umrlih, iznajmljivanja ili se nabavljaju za daljnju prodaju. Navedena vozila moraju služiti isključivo za obavljanje registrirane djelatnosti ili biti posebno označena i prilagođena za obavljanje te djelatnosti. Ako se radi o osobnim automobilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz iz članka 61. stavka 2. Zakona, pravo na odbitak pretporeza odnosi se i na sve isporuke (nabave) dobara i usluga koje su usko vezane za korištenje tih vozila kao što su gorivo i ulje, investicijsko i tekuće održavanje i slično.
 
Slijedom navedenog, ukoliko je porezni obveznik registriran za obavljanje djelatnosti prijevoza putnika i dobara te elektro vozilo koristi isključivo za obavljanje registrirane djelatnosti,  ima pravo na odbitak pretporeza pri nabavi elektro vozila u cijelosti, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim vozilom.
 
Člankom 7. stavkom 1. točkom 4. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13 i 143/14) propisano je da se osnovica poreza na dobit povećava za 30% troškova nastalih u svezi s vlastitim ili unajmljenim motornim vozilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz poslovodnih, rukovodnih i drugih zaposlenih osoba, ako se na osnovi korištenja sredstava za osobni prijevoz ne utvrđuje plaća.
 
Obzirom da se u konkretnom slučaju ne radi o vozilu koje je namijenjeno prijevozu poslovodnih, rukovodnih i drugih zaposlenih osoba, već se radi o vozilu koje se može koristiti samo unutar marine i služi za prijevoz opreme i tereta, troškovi po osnovi korištenja takve vrste vozila smatraju se porezno priznatim u cijelosti.
 
Povratak na prethodnu stranicu