OIB - Ostalo
Broj klase:410-01/14-01/2375
Urudžbeni broj:513-07-21-02/15-3
Zagreb, 22.01.2015
Zahtjev za promjenom osobnog identifikacijskog broja iz razloga što se osobni identifikacijski broj sastoji od šestica

​Na zaprimljeni dopis obveznika iz dostavnog spisa za promjenom osobnog identifikacijskog broja iz razloga što se osobni identifikacijskih broj sastoji od šestica, u nastavku odgovaramo.

Prema članku 2. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08, dalje: Zakon) osobni identifikacijski broj stalna je identifikacijska oznaka obveznika osobnoga identifikacijskog broja koju korisnici osobnoga identifikacijskog broja koriste u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka.

U skladu sa člankom 2. stavak 3. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09, 117/10 i 125/13, dalje: Pravilnik) osobni identifikacijski broj dodjeljuje se obvezniku broja i ne mijenja se bez obzira na promjene koje prate obveznika broja.

Nadalje, prema odredbama članka 3.Zakona, osobni identifikacijski broj se sastoji od jedanaest znamenki, i to deset znamenki koje su određene slučajnim odabirom te jedne znamenke, jedanaeste, koja je kontrolni broj izračunat po međunarodnoj normi ISO 7064 "Modul 11, 10" sukladno članku 3. Pravilnika.

Obzirom da se osobni identifikacijski broj odreduje informatičkim putem, prema članku 2. Pravilnika osobni identifikacijski broj čini niz slučajno odabranih brojeva koji nisu kazujući u odnosu na obveznika broja kojem se dodjeljuju.

 Na temelju dostavljenih podataka, odnosno imena, prezimena i adrese prebivališta, Ministarstvo financija, Porezna uprava jednoznačno je identificirala fizičku osobu. Slijedom navedenog, uvidom u Evidenciju o osobnim identifikacijskim brojevima utvrđeno je da fizička osobaiz dostavnog spisa ima određen i dodijeljen osobni identifikacijski broj (OIB).

U skladu s navedenim, određeni i dadijeljeni osabni identifikacijski braj ne pokazuje nikakvu vezu s obveznikom broja i ne mijenja se bez obzira na promjene kaje prate obveznika broja. lzmedu ostalag, odredbama Zakona nije predvidena mogućnost da osoba koja iz nekog razlaga nije zadovaljna svojim osobnim identifikacijskim brojem može tražiti promjenu osobnoga identifikacijskog broja, a Ministarstvo financija, Porezna uprava ne može pravoditi postupke mimo zakonskih odredbi. Obzirom na navedeno, podnositelju zahtjeva nije maguće izvršiti promjenu osobnoga identifikacijskag broja.

 

Povratak na prethodnu stranicu