Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/14-01/313
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-5
Zagreb, 16.01.2015
Stopa poreza na dodanu vrijednost
​Podnositelj upita iz dostavnog popisa obratio se s pitanjem u vezi oporezivanja porezom na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) po stopi 13% maslinovog ulja s cvijetom soli.
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
Jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla u skladu s Pravilnikom o jestivim uljima i mastima i Pravilnikom o uljima od ploda i komine maslina podliježu oporezivanju PDV-om po stopi 13% u smislu odredbi  članka 38. stavka 3. točke d) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14) i članka 47. stavka 2. točke d) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14 i 157/14).
 
Pravilnikom o jestivim uljima i mastima (Narodne novine broj 41/12, 70/13 i 141/13) propisani su zahtjevi kojima u proizvodnji i stavljanju na tržište moraju udovoljavati jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla, a Pravilnikom o uljima od ploda i komine maslina (Narodne novine broj 7/09 i 112/09) propisani su zahtjevi za kakvoću ulja od ploda i komine maslina koja se stavljaju na tržište radi prodaje krajnjim potrošačima.
Prema tome prilikom određivanja jestivih ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla što podliježu oporezivanju PDV-om po stopi 13% potrebno je utvrditi udovoljavaju li ti proizvodi zahtjevima u pogledu proizvodnje i stavljanja na tržište koji su propisani posebnim propisima, a to su u ovom slučaju Pravilnik o jestivim uljima  i mastima i Pravilnik o uljima od ploda i komine maslina.
Stoga, ako je maslinovo ulje s cvijetom soli jestivo ulje u skladu s Pravilnikom o jestivim uljima i mastima i Pravilnikom o uljima od ploda i komine maslina, tada ono podliježe oporezivanju PDV-om po stopi 13%. U suprotnom predmetni proizvod podliježe oporezivanju PDV-om po stopi 25%.
Povratak na prethodnu stranicu