Porez na dodanu vrijednost - Oslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)
Broj klase:410-19/15-01/03
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 14.01.2015
Oporezivanje PDV-om usluga estetske kirurgije i kozmetičkih tretmana
​Navedenim dopisom zatražili ste tumačenje u vezi oporezivanja PDV-om usluga estetske kirurgije i kozmetičkih tretmana koje obavlja poliklinika u vezi čega se očitujemo u nastavku.
Sukladno odredbama članka 39. stavka 1. točke b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, dalje u tekstu: Zakon) i odredbama članka 50. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14 i 157/14, dalje u tekstu: Pravilnik) propisano je da se PDV ne plaća na usluge bolničke i medicinske njege i s time usko povezane usluge i isporuke dobara koje obavljaju tijela s javnim ovlastima, ili koje, u uvjetima koji su u socijalnom smislu slični uvjetima koji se primjenjuju na tijela s javnim ovlastima obavljaju osobito zdravstvene ustanove: domovi zdravlja, hitna medicinska pomoć, poliklinike, opće i specijalne bolnice i klinike. Ove isporuke dobara i obavljene usluge kao i usluge zdravstvene njege koje obavljaju zdravstvene ustanove za njegu u kući oslobođene su plaćanja PDV-a i u slučaju kad ih obavljaju tijela odnosno pravne osobe s javnim ovlastima ili druge organizacije slične prirode na temelju javnih ovlasti.
Ako su usluge estetskih zahvata kao i kozmetičkih tretmana koje obavlja zdravstvena ustanova poliklinika usluge u vezi s liječenjem bolesti, tada se navedene odredbe Zakona i Pravilnika o oslobođenju od plaćanja PDV-a mogu primijeniti. Navedeno je u skladu sa presudom Europskog suda pravde u slučaju C-91/12 Skatteverket v. PFC Clinic AB.
Povratak na prethodnu stranicu