Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-19/14-01/568
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 31.12.2014
Ispravak porezne osnovice
​Gospodin iz dostavnog popisa postavio je upit o ispravku porezne osnovice odnosno smanjenju porezne obveze. U upitu se navodi da je prilikom plaćanja usluge parkinga SMS porukom gospodin upisao pogrešnu registarsku oznaku zbog čega mu je porezni obveznik –Zajednički obrt Brod parking izdao dnevnu parkirališnu kartu u ukupnom iznosu od 60,00 kuna (obračunani porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u iznosu od 12,00 kuna). Nakon uloženog prigovora izdavatelj računa ponudio je mogućnost plaćanja troška izdavanja dnevne karte u iznosu od 20,00 kuna uz objašnjenje da se navedeni trošak, između ostalog, sastoji od obračunanog PDV-a kojeg nije moguće stornirati.
 
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
 
Odredbama članka 33. stavka 7. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14) propisano je da u slučaju promjene porezne osnovice porezni obveznik koji je isporučio dobra ili obavio uslugu može ispraviti iznos PDV-a ako porezni obveznik kome su isporučena dobra ili obavljene usluge ispravi odbitak pretporeza i o tome pisano izvijesti isporučitelja. Međutim, odredbom članka 160. stavka 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 79/13, 85/13, 160/13 i 35/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da se navedena odredba ne odnosi na ispravak računa izdanog poreznom obvezniku koji nema pravo na odbitak pretporeza. U tom slučaju obveza obračuna PDV-a može se ispraviti u obračunskom razdoblju, u kojem je prodajna cijena ili dio prodajne cijene vraćen kupcu, a porezni obveznik raspolaže s odgovarajućim dokazom o povratu prodajne cijene.
Slijedom navedenog, ukoliko je račun izdan kupcu koji nema pravo na odbitak pretporeza, prema članku 160. stavku 2. Pravilnika obveza obračuna PDV-a može se ispraviti u obračunskom razdoblju u kojem je došlo do saznanja da je usluga parkiranja prethodno već naplaćena, ako porezni obveznik raspolaže s odgovarajućim dokazom iz kojeg se nedvojbeno može zaključiti da je naplata izvršena.
Povratak na prethodnu stranicu