Porez na dodanu vrijednost - Odbitak pretporeza
Broj klase:410-01/14-01/2632
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 09.12.2014
Ispravk i pravo odbitka pretporeza za nekretnine
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o ispravku i pravu odbitka pretporeza za nekretnine. U upitu se navodi da je porezni obveznik registriran za obavljanje djelatnosti gradnje stambenih i nestambenih zgrada. Nadalje, navodi se da na zalihama ima gotovu trgovačku robu namijenjenu daljnjoj prodaji, koju je zbog lošeg stanja u gospodarstvu i pada tržišne cijene odlučio iznajmiti fizičkim osobama, te se postavlja pitanje o načinu ispravka pretporeza. Obzirom da je u tijeku kupoprodaja nekretnine od druge pravne osobe koju porezni obveznik namjerava iznajmiti fizičkoj osobi, postavlja se pitanje o pravu na odbitak pretporeza u tom slučaju.
 
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
 
Sukladno odredbama članka 64. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13 - Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 - Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon), ako se u vezi nekog gospodarskog dobra u roku od pet godina uključujući kalendarsku godinu u kojoj je gospodarsko dobro nabavljeno ili proizvedeno promjene uvjeti koji su u toj godini bili mjerodavni za odbitak pretporeza, tada se za razdoblje nakon promjene obavlja ispravak pretporeza. Promjenom uvjeta mjerodavnih za odbitak pretporeza smatra se naknadna promjena tih uvjeta koja je dovela do većeg ili manjeg prava na odbitak pretporeza u odnosu na godinu u kojoj je dobro nabavljeno ili proizvedeno. Kada se radi o nekretninama, tada se umjesto razdoblja od pet godina primjenjuje razdoblje od 10 godina.
 
Prema odredbama članka 140. stavka 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 79/13, 85/13, 160/13 i 35/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) prestanak obavljanja oporezivih isporuka i početak obavljanja isporuka oslobođenih PDV-a bez prava na odbitak pretporeza iz članaka 39., 40. i 114. Zakona smatra se promjenom uvjeta mjerodavnih za odbitak pretporeza.
 
Prema odredbama članka 40. stavka 1. točke l) Zakona najam stambenih prostorija oslobođen je plaćanja PDV-a.
 
Sukladno odredbama članka 64. stavka 2. Zakona i članka 140. stavka 3. i 9. Pravilnika godišnji iznos ispravka pretporeza iznosi 1/10 iznosa pretporeza koji je bio odbijen pri nabavi, proizvodnji ili izgradnji nekretnine. Obavljeni ispravak pretporeza porezni obveznik iskazuje u konačnom obračunu PDV-a.
 
Slijedom navedenog, ukoliko porezni obveznik koji je pri izgradnji nekretnine iskoristio pravo na odbitak pretporeza odluči istu nekretninu u roku od 10 godina od godine u kojoj je nekretnina izgrađena koristiti za obavljanje isporuka oslobođenih plaćanja PDV-a, mora obaviti ispravak iznosa pretporeza koji je bio odbijen pri izgradnji nekretnine, i to 1/10 iznosa za svaku godinu ispravka.
 
Sukladno odredbama članka 58. stavka 1. Zakona porezni obveznik ima pravo od PDV-a koji je obvezan platiti, odbiti iznos PDV-a (pretporeza) koji je obvezan platiti ili ga je platio u tuzemstvu za isporuke dobara i usluga koje su mu drugi porezni obveznici obavili za potrebe njegovih oporezivih isporuka.
 
Prema tome, porezni obveznik prilikom kupnje nekretnine namijenjene iznajmljivanju fizičkim osobama, odnosno obavljanju isporuka oslobođenih plaćanja PDV-a nema pravo na odbitak pretporeza.
 
Napominjemo da se prestanak obavljanja oslobođenih i početak obavljanja oporezivih isporuka smatra promjenom uvjeta mjerodavnih za odbitak pretporeza.
Povratak na prethodnu stranicu