Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja usluga
Broj klase:410-19/14-01/517
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 02.01.2015
Obveza plaćanja PDV-a na obavljenu uslugu posredovanja
​Elektroničkom poštom dostavili ste nam upit u kojem navodite da se bavite iznajmljivanjem apartmana u Zagrebu od početka mjeseca svibnja 2014. godine. U upitu navodite da vam je dodijeljen PDV identifikacijski broj (HR12345678912) te da surađujete s internetskim operaterima „A“ (Sjedinjene Američke Države) i „B“ (Španjolska) koji vam pružaju uslugu posredovanja pri iznajmljivanju apartmana. Nadalje navodite da vam navedeni internetski operateri ne ispostavljaju račune za obavljenu uslugu posredovanja. Postavili ste pitanje da li ste obvezni plaćati porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) na obavljenu uslugu posredovanja. Također ste postavili pitanje na koji način da izračunate visinu provizije za pojedine rezervacije te kako da platite PDV na obavljene usluge posredovanja od lipnja 2014. godine.
 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
Prema odredbama članka 17. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) mjestom obavljanja usluga poreznom obvezniku koji djeluje kao takav smatra se mjesto sjedišta tog poreznog obveznika. Iz navedenog proizlazi da se porezna obveza prenosi na poreznog obveznika primatelja usluge. Porezni obveznik u smislu Zakona je svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost čak i ako ta osoba nije registrirana za potrebe PDV-a.
 
Sukladno članku 154. stavku 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14 i 157/14) svaki porezni obveznik koji ima sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj i koji obavlja usluge na području druge države članice Europske unije (u daljnjem tekstu: EU) za koje je primatelj usluga u drugoj državi članici EU obvezan platiti PDV prema članku 196. Direktive Vijeća 2006/112/EZ i svaki porezni obveznik primatelj usluga iz članka 75. stavka 1. točke 6. Zakona obvezan je Poreznoj upravi podnijeti zahtjev za izdavanje PDV identifikacijskog broja najkasnije 15 dana prije početka obavljanja odnosno primanja takvih usluga.
 
Prema navedenom, mali porezni obveznici, kojima se smatraju i građani privatni iznajmljivači obvezni su zatražiti izdavanje PDV identifikacijskog broja u slučaju kada im usluge obavlja porezni obveznik koji ima sjedište u drugoj državi članici EU. Napominjemo da porezni obveznici koji primjenjuju paušalno oporezivanje i nakon dodjele PDV identifikacijskog broja mogu primjenjivati paušalno oporezivanje prema posebnim propisima.
Stoga, u slučaju kada građanin koji je privatni iznajmljivač ima dodijeljen PDV identifikacijski broj tada putnička agencija iz druge države članice EU na obavljenu uslugu posredovanja neće zaračunati PDV, već je građanin privatni iznajmljivač obvezan na primljenu uslugu obračunati i platiti hrvatski PDV po stopi 25%. 
Napominjemo da mali porezni obveznik, u ovom slučaju građanin privatni iznajmljivač, nema pravo na odbitak PDV-a koji je obračunao na uslugu koju mu je obavila putnička agencija iz druge države članice EU, obzirom da nije upisan u registar obveznika PDV-a.
 
Važno je istaknuti da PDV identifikacijski broj nisu obvezni zatražiti građani privatni iznajmljivači koji posluju isključivo sa poreznim obveznicima putničkim agencijama iz trećih zemalja. Međutim, neovisno o tome što nisu obvezni zatražiti PDV identifikacijski broj smatraju se poreznim obveznicima te su obvezni na primljenu uslugu posredovanja obračunati i platiti hrvatski PDV po stopi 25%.
 
Građani privatni iznajmljivači koji primaju usluge posredovanja i od poreznih obveznika putničkih agencija iz drugih država članica EU i iz trećih zemalja trebaju obvezno zatražiti PDV identifikacijski broj 15 dana prije primanja usluge posredovanja od poreznih obveznika putničkih agencija iz drugih država članica EU.
 
Navedenu uslugu građanin privatni iznajmljivač prikazuje u Obrascu PDV i Obrascu PDV-S za razdoblje oporezivanja u kojem su mu internetski operateri „A“ i „B“ obavili uslugu. Potrebno je istaknuti da građanin privatni iznajmljivač navedene obrasce podnosi samo za razdoblja oporezivanja u kojima je primio uslugu posredovanja iz drugih država članica EU (u konkretnom slučaju Španjolske) i/ili iz trećih zemalja (u konkretnom slučaju Sjedinjenih Američkih Država).
Povratak na prethodnu stranicu