Posebni porezi i trošarine - Posebni porez na motorna vozila
Broj klase:410-01 /14-01 /2784
Urudžbeni broj:513-07-21-01 /14-03
Zagreb, 29.12.2014
Posebni porez na stjecanje rabljenog motornog vozila
​Elektronickom postom postavili ste upit o nacinu izračuna osnovice za posebni porez na stjecanje rabljenog motornog vozila koje je proizvedeno 1993. godine.
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Prema odredbama članka 26. stavka 5. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine, broj 15/13 i 108/13, u daljnjem tekstu: Zakon) porezna osnovica posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila je tržišna cijena u trenutku nastanka porezne obveze. Porezna uprava provjerava tržišnu cijenu iskazanu u ispravama o stjecanju, a ako utvrdi da ista nije
realno iskazana, tržišnu cijenu utvrduje na temelju usporedbe iii procjene, odnosno primjenom na odgovarajući način odredbe članka 11 . stavka 1. Zakona. U svrhu jedinstvenog postupanja, a sukladno članku 26. stavku 5. Zakona, porezna osnovica posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila u Republici Hrvatskoj utvrđuje se temeljem prosječnih tržišnih vrijednosti naznačenih u on-line, odnosno tiskanom izdanju Kataloga orijentacijskih vrijednosti rabljenih motornih vozila Centra za vozila Hrvatske za tekuću godinu (u daljnjem tekstu: Katalog). Prilikom utvrđivanja porezne osnovice posebnog poreza na stjecanje rabljenog motornog vozila koje je starije od 10 godina, tržišna cijena rabljenog motornog vozila odredene marke, tipa,
modela i ostalih bitnih karakteristika izračunava se na način da se orijentacijska vrijednost tog vozila sadržana u Katalogu za posljednju godinu proizvodnje koja je uvrštena (u 2014. to je 2004. godina) umanjuje za 10% vrijednosti u svakoj prethodnoj godini proizvodnje. Odredbama članka 11 . stavka 1. Zakona izmedu ostaloga, propisano je da ako se radi o rabljenom motornom vozilu o kojem ne postoje podaci o tržišnoj cijeni u Republici Hrvatskoj, tržišnu cijenu takvog motornog vozila potrebno je utvrditi usporedbom s motornim vozilom istih ili približno istih karakteristika na tržištu u Republici Hrvatskoj.

 

Povratak na prethodnu stranicu