Fiskalizacija - Obveznici fiskalizacije
Broj klase:410-01/14-01/3440
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 07.01.2015
Web shop kao obveznik fiskalizacije prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom
​Zaprimili smo upit podnositelja upita iz dostavnog spiska koji se odnosi na web shop kao obveznika fiskalizacije temeljem Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine broj 133/12., dalje: Zakon) gdje se naplata vrši putem kreditnih kartica. Naime, trgovac ima fiskalnu blagajnu koja nije programski povezana s web trgovinom te postavlja pitanje može li izdati fiskalni račun po uplati putem fiskalne blagajne unutar 24 sata.
 
Na dostavljeni upit odgovaramo kako slijedi.
 
Obveznici fiskalizacije prema Zakonu su:
1. fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i
2. pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit za sve djelatnosti koje obavljaju,
osim za djelatnosti izuzete od obveze izdavanja računa te za djelatnosti izuzete od obveze fiskalizacije.
 
Svi ovi obveznici fiskalizacije za potrebe fiskalizacije moraju
1. prilagoditi sadržaj računa te način numeriranja broja računa,
2. donijeti interni akt o poslovnicama s opisom (poslovnica, adresa, oznaka radnog dana i radnog vremena te načina numeriranja brojeva), koji se zadržava u poslovnom prostoru obveznika fiskalizacije,
3. istaknuti upozoravajuću naljepnicu.
Navedene radnje potrebno je učiniti za sve djelatnosti, osim za djelatnosti izuzete od obveze fiskalizacije prema članku 5. Zakona, a iste radnje moraju učiniti i obveznici fiskalizacije koji ne naplaćuju račune sredstvima koja se smatraju gotovinom.
 
Od ovih obveznika fiskalizacije samo oni koji naplaćuju račune sredstvima koja se smatraju gotovinom, provode i fiskalizaciju izdavanja računa na način:
1. da izdaju račune putem prilagođenih naplatnih uređaja i dostavljaju ih elektronitkim putem kako bi se računi ovjerili u Poreznoj upravi, te
2. istim putem šalju i poruke o poslovnicama.
 
Registrirana djelatnost za prodaju roba putem interneta, registrirana pod šifrom 47,91 trgovina na malo preko pošte ili interneta (Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007) - ,web shopovi", smatraju se obveznicima fiskalizacije ukoliko se plaćanje za isporučeno dobro vrši gotovinom kako je to određeno člankom 2. točkom 5. Zakona, dakle novčanicama ili kovanicama dostavljaču, karticama
- kreditnim ili bankovnim, čekom ili drugim sličnim načinima plaćanja. Gotovinskim plaćanjem se ne smatra plaćanje na transakcijski račun kod banaka, kao niti virmansko plaćanje koje se smatra transakcijskim plaćanjem za potrebe provedbe postupka fiskalizacije (npr. plaćanje putem servisa PayPal se ne smatra gotovinskim plaćanjem, dok se plaćanje putem servisa PayMill smatra gotovinskim plaćanjem), a za što u privitku dostavljamo potpisano mišljenje Ministarstva financija Porezne uprave, Središnjeg ureda KLASA: 410-01 /14-01/308; URBROJ: 513-07-21-01/14-2 od 6. ožujka 2014.
 
Vezano za pitanje koje se odnosi na izdavanje fiskalnog računa odgovaramo da se postupak fiskalizacije vrši u trenutku izdavanja računa koji se zajedno s kupljenim dobrom dostavlja kupcu.
Povratak na prethodnu stranicu