Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja usluga
Broj klase:410-19/14-01/508
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 09.12.2014
Izdavanje međunarodnog transfer certifikata
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa dostavio nam je upit u vezi oporezivanja porezom na dodanu vrijednost (dalje u tekstu: PDV) usluge izdavanja međunarodnih transfer certifikata. Kako se navodi, Pravilnikom o izdavanju međunarodnih transfer certifikata koji je donesen 16. lipnja 2014. temeljem Statuta Hrvatskog odbojkaškog saveza reguliraju se uvjeti izdavanja međunarodnog transfer certifikata, odnosno dokumenta bez kojeg igrači hrvatskog državljanstva ili hrvatskog sportskog državljanstva ne mogu nastupati ili odigrati utakmicu (službenu ili prijateljsku) za inozemne klubove. Iznos naknade za izdavanje navedenog certifikata određuje Europski odbojkaški savez, odnosno Međunarodni odbojkaški savez. Plaćanje međunarodnog transfer certifikata je isključiva obveza kluba u koji igrač odlazi i ima namjeru za taj klub igrati sljedeću sezonu. U vezi pitanja obračunava li se PDV na uslugu izdavanja međunarodnih transfer certifikata klubovima unutar Europske unije odgovaramo u nastavku.
 
Predmet oporezivanja PDV-om je, sukladno odredbama članka 4. stavka 1. točke 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH, dalje u tekstu: Zakon), obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.
 
Uslugama se prema odredbama članka 8. stavka 1. Zakona i članka 16. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13 – ispravak, 160/13 i 35/14) smatraju sve transakcije uz naknadu koje ne predstavljaju isporuku dobara u smislu članka 7. Zakona. Uslugama se osobito smatraju i usluge prepuštanja na uporabu i korištenje dobara (najam ili zakup), davanje, prijenos i osiguravanje prava na patente, pronalazačka prava, prava industrijskog vlasništva i slična prava.
 
Odredbama članka 17. stavka 1. Zakona propisano je da se mjestom obavljanja usluga poreznom obvezniku koji djeluje kao takav smatra mjesto sjedišta tog poreznog obveznika. Ako se te usluge obavljaju stalnoj poslovnoj jedinici poreznog obveznika u mjestu koje je različito od mjesta sjedišta poreznog obveznika, mjestom obavljanja usluga smatra se sjedište stalne poslovne jedinice. Ako takvo sjedište ili stalna poslovna jedinica ne postoje, mjestom obavljanja usluga smatra se prebivalište ili uobičajeno boravište poreznog obveznika primatelja usluge.
 
Stoga, ako porezni obveznik sa sjedištem u Hrvatskoj obavi uslugu izdavanja međunarodnog transfer certifikata, odnosno dozvole za transfer igrača poreznom obvezniku sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije tada se primjenjuju odredbe članka 17. stavka 1. Zakona, odnosno mjesto obavljanja te usluge je mjesto gdje porezni obveznik – primatelj usluge ima sjedište. Stoga, tuzemni porezni obveznik mora izdati račun bez obračunanog PDV-a obzirom da je navedena usluga oporeziva u državi članici primatelja koji je porezni obveznik. Obzirom da je primatelj usluge obvezan platiti PDV u računu treba biti navedena napomena „prijenos porezne obveze“ ili engleski izraz „reverse charge“ temeljem odredbe članka 79. stavka 7. Zakona.
Povratak na prethodnu stranicu