Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:41 0-20/14-01/60
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 02.01.2015
Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kad je isto već korišteno
​Zaprimili smo dopis poreznog obveznika iz dostavnog spiska kojim traži tumačenje odredbe članka 11a. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj 69/97, Odluka USRH 26/00, 153/02, 22/11 i 143/14, dalje: Zakon) u smislu oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina, u slučaju kada je isto već korišteno.
 
Porezni obveznik u dopisu navodi kako je zajednički sa izvanbračnom suprugom 5. prosinca 2011. godine kupio stan kojim su rješavali vlastito stambeno pitanje. Temeljem Ugovora o kupoprodaji nekretnina, koji su u zakonskom roku dostavili nadležnoj Poreznoj upravi, Rješenjem im je utvrđeno oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina. Međutim, zbog novčanih poteškoća nakon dvije godine morali su prodati kupljeni stan.
 
Budući su prodali stan prije isteka roka iz članka 11a. stavka 6. Zakona, nadležna ispostava Porezne uprave Rješenjem im je utvrdila iznos poreza na promet nekretnina, koji su uplatili po primitku rješenja.
 
Nadalje, navodi kako su trenutno u postupku pregovora oko kupnje novog stana, a isto tako naglašava kako ne posjeduju nikakve nekretnine u svom vlasništvu.
 
S obzirom da su bili oslobođeni plaćanja poreza na promet nekretnina prilikom kupnje stana kojim su rješavali svoje stambeno pitanje, a koji su naknadno morali uplatiti, poreznog obveznika zanima da li se u tom slučaju može smatrati kako nisu ni konzumirali oslobođenje propisano odredbama članka 11a. stavka 1. Zakona.
 
U nastavku odgovaramo kako slijedi.
 
Odredbama članka 11a. stavka 1. Zakona propisani su uvjeti koji moraju biti kumulativno ispunjeni kako bi građani, koji na temelju sklopljenog kupoprodajnog ugovora stječu prvi stan ili kuću, čime ugrožavaju vlastito stambeno pitanje, ostvarili pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina.
Nadalje, odredbom članka 11a. stavka 6. Zakona propisano je da se perez na promet nekretnina iz stavka 1. istog članka, kojeg je građanin bio oslobođen, plaća naknadno ako u roku od 3 godine od dana stjecanja:
 
- građanin otuđi ili iznajmi nekretninu u cijelosti ili djelomično,
- građanin ili njegov bračni drug odjave prebivalište, ne borave ili prijave promjenu adrese stanovanja, te
- Porezna uprava naknadno utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti za porezno oslobođenje.
 
Prema odredbi članka 11d. Zakona propisano je da građanin kojemu je rješenjem Porezne uprave utvrđeno pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina iz članka 11a. ili 11b. Zakona nema pravo na ponovno oslobođenje, niti u slučaju ako mu je porez na promet nekretnina naknadno utvrđen rješenjem.
 
Dakle, kod priznavanja oslobođenja za kupnju prve nekretnine kojom građani rješavaju vlastito stambeno pitanje, i utvrđivanje oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina, u skladu sa Zakonom, Ministarstvo financija, uz ostale uvjete propisane Zakonom, utvrđuje da li su zadovoljeni i sljedeći uvjeti: veličina nekretnine, ovisno o broju članova uže obitelji građanina koji
kupuje nekretninu te uvjet da građanin te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu u tuzemstvu ili inozemstvu drugu nekretninu (stan i/ili kuću) koja zadovoljava njihove stambene potrebe.
 
S obzirom da su porezni obveznici u roku od 3 godine od dana stjecanja otuđili stan za koji su bili oslobođeni od plaćanja poreza na promet nekretnina, Porezna uprava je postupila u skladu sa zakonskim odredbama te naknadno utvrdila iznos poreza na promet nekretnina za uplatu.
 
Zaključno napominjemo, kako građanin kojemu je rješenjem Porezne uprave utvrđeno pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina, u predmetnom slučaju kupnja stana, nema pravo na ponovno oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina, niti u slučaju ako mu je porez na promet nekretnina naknadno utvrđen rješenjem.
 
 
Povratak na prethodnu stranicu