Fiskalizacija - Izdavanje računa
Broj klase:410-19/14-01/443
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 17.12.2014
Gotovinska naplata u Republici Sloveniji
​Zaprimili smo dopis poreznog obveznika iz dostavnog spiska o tome može li tvrtka koja je registrirana u Republici Hrvatskoj kao obveznik PDV-a i fiskalizacije prodavati robu s kamiona (ambulantna prodaja) tipa Familiy Frost pravnim i fizičkim osobama na teritoriju Republike Slovenije, te naplaćivati u gotovini i stranoj valuti i izdaje li fiskalni račun.
 
Na postavljeni upit dostavljamo odgovor.
 
U vezi predmetnog slučaja napominjemo da je odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH) propisano oporezivanje porezom na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u Republici Hrvatskoj. Stoga, dobra koja hrvatski porezni obveznik izravno proda s kamiona (ambulantna prodaja tipa Family Frost) u Sloveniji podliježu oporezivanju u skladu s propisima o PDV-u u Sloveniji.
 
Isto tako napominjemo kako su odredbe Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine broj 133/12) propisane za porezne obveznike na teritoriju Republike Hrvatske, odnosno predmet fiskalizacije je promet gotovinom obveznika fiskalizacije u Republici Hrvatskoj.
 
Sukladno navedenom, hrvatski porezni obveznik treba kontaktirati porezne vlasti Slovenije kako bi utvrdio koje su mu porezne obveze i prava.
Povratak na prethodnu stranicu