Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/14-01/673
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-02
Zagreb, 19.12.2014
Usluge nadzora nad obnovom nekretnine
​Obratili ste nam se upitom u vezi načina obračunavanja poreza na dodanu vrijednost (PDV) u slučaju kada tuzemni porezni obveznik obavlja usluge nadzora nad obnovom nekretnine koja se nalazi na području druge države članice Europske unije. Također napominjete da ste kao podizvođač izdavali račune za navedenu uslugu hrvatskom poreznom obvezniku na kojima niste zasebno iskazivali PDV već ste primjenjivali prijenos porezne obveze temeljem članka 75. stavka 3. Zakona o PDV-u (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13, 153/13 – Rješenje USRH i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon).
 
U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.
 
Odredbama članka 19. Zakona propisano je da se mjestom obavljanja usluga u vezi s nekretninama, uključujući usluge stručnjaka i posrednika za prodaju nekretnina, smještaj u hotelima ili objektima slične namjene uključujući kampove za odmor ili mjesta uređena za kampiranje, davanje prava na uporabu nekretnina i usluge pripreme i koordinacije građevinskih radova, kao što su usluge arhitekata i građevinskog nadzora, smatra mjesto gdje se nekretnina nalazi.
 
Nadalje, odredbama članka 33. stavka 2. točke 2. Pravilnika o PDV-u (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13 i 35/14) propisano je da usluge koje se obavljaju na nekretnini obuhvaćaju usluge koje služe neposredno uređivanju nekretnine (npr. geodetski radovi), usluge koje služe za pripremu građevinskih radova (npr. usluge arhitekata, građevinskih inženjera, statičara), obavljanje građevinskih radova, obavljanje usluga građevinskog nadzora, vještačenja na nekretninama te inženjering usluge.
 
Iz navedenog proizlazi da tuzemni porezni obveznik kada obavlja usluge navedene u upitu na nekretnini koja se nalazi u drugoj državi članici Europske unije primjenjuje pravila te države članice.  Također napominjemo da porezni obveznik koji je primijenio članak 75. stavak 3. Zakona te na računu iskazao „prijenos porezne obveze“, mora navedeni račun ispraviti i izdati ga sukladno pravilima države članice u kojoj se nekretnina nalazi.
Povratak na prethodnu stranicu