Porez na dodanu vrijednost - Tuzemni prijenos porezne obveze
Broj klase:410-19/14-01/589
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 16.12.2014
Prijenos porezne obveze
​Dostavili ste nam upite upućene s e-mail adresa “A“ i „B“ u kojima je postavljeno pitanje u vezi prijenosa porezne obveze. Navedeno je da porezni obveznici isporučuju i postavljaju umjetnu travu, odnosno gumenu podlogu na sportske terene. Nadalje, navedeno je da porezni obveznici izdaju račune s opisom „isporuka i montaža umjetne trave“, odnosno „dobava i ugradnja (ili postavljanje) umjetne trave i/ili gumene podloge“. Postavljeno je pitanje da li se na isporuku i postavljanje umjetne trave i/ili gumenih podloga na sportske terene može primijeniti prijenos porezne obveze.
 
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
 
Odredbama članka 75. stavka 3. točke a) Zakona o porezu a dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 151. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13 i 35/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u tuzemstvu obvezan platiti PDV kada mu se obave građevinske usluge kojima se smatraju usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja. Isto se odnosi i na ustupanje osoblja ako ustupano osoblje obavlja građevinske usluge.
 
Člankom 152. stavak 1. točka a) Pravilnika propisano je da se građevinskim uslugama iz članka 75. stavka 3. točke a) Zakona smatraju radovi u okviru građenja (izgradnja, održavanje, rekonstrukcija i uklanjanje građevinskog objekta ili njegovih dijelova) iz Dodatka II. koji je sastavni dio Pravilnika. U Dodatku II. navedeno je da su radovi iz članka 152. stavka 1. točke a) Pravilnika, između ostaloga, izvedba sportskih terena i parkirališta te izvođenje rekreacijskih terena i pješačkih površina (staza, nogostupa i slično).
 
Prema navedenom, u konkretnom slučaju kada porezni obveznik obavlja isporuku s ugradnjom podloga na sportskim ili rekreacijskim terenima kao što su umjetna trava, tartan, gumena podloga i sl. primjenjuje prijenos porezne obveze na primatelja usluge.
Napominjemo da porezni obveznik u računu za predmetne usluge mora navesti „prijenos porezne obveze“.
 
Povratak na prethodnu stranicu