Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/14-01/389
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 06.10.2014
Ugovor o pružanju usluge javnog prikazivanja filmova
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa koji obavlja usluge javnog prikazivanja filmova na temelju sklopljenih ugovora sa svojim kupcima koji su porezni obveznici obratio se upitom u kojem postavlja pitanje da li se ugovor o pružanju usluge javnog prikazivanja filmova može smatrati „kino ulaznicom“ te sukladno tome oporezivati stopom PDV-a od 5%.
 
U vezi navedenog očitujemo se u nastavku.
 
Odredbama članka 38. stavka 3. točke h) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 - Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 - Rješenje USRH, dalje u tekstu: Zakon o PDV-u) propisano je da se PDV obračunava po sniženoj stopi 5% na kino ulaznice. 
 
 U skladu s navedenim, obzirom da se prema zakonskim odredbama PDV obračunava po sniženoj stopi 5% isključivo na kino ulaznice, mišljenja smo da se u predmetnom slučaju pružanje usluge javnog prikazivanja filmova ne može smatrati „kino ulaznicom“ te se u skladu s tim na usluge javnog prikazivanja filmova obračunava stopa PDV-a 25%.
Povratak na prethodnu stranicu